ข่าวประชาสัมพันธ์
อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัลความเป็นเลิศในการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก
19 กุมภาพันธ์ 2560
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 19 กุมภาพันธ์ 2560 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ได้รับการยกย่องด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายงานประจำปีด้านความยั่งยืน  (RobecoSAM’s Sustainability Yearbook) ในปี 2560 ซึ่งเป็นรายงานด้านความยั่งยืนระดับโลก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของไอวีแอลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล
 
ในทุกๆปี RobecoSAM เชิญบริษัทขนาดใหญ่กว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืน (RobecoSAM’s Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA) การที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายงานประจำปีด้านความยั่งยืนของ RobecoSAM นั้น บริษัทที่ได้รับเลือกจะต้องเป็นบริษัทที่มีคะแนนสูงสุดร้อยละ 15 ของกลุ่มอุตสาหกรรมและต้องมีคะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 30 ของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานประจำปีด้านความยั่งยืน (RobecoSAM’s Sustainability Yearbook) สามารถดูได้ที่ https://yearbook.robecosam.com.
 
นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้รับการประเมินตามเกณฑ์ FTSE Russell และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good Emerging Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ขยายจากชุดดัชนี FTSE4Good Index  โดยดัชนี FTSE4Good Index เป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) โดยการประเมินครอบคลุมกว่า 20 ประเทศเกิดใหม่ทั่วโลก ทั้งนี้ จากบริษัทที่ได้รับการประเมิน อินโดรามา เวนเจอร์ส มีความโดดเด่นในฐานะบริษัทไทยชั้นนำ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 3.9 คะแนน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี FTSE4Good Index  สามารถดูได้ที่ http://www.ftse.com/products/indices/ftse4good.
 
“การได้รับการยกย่องดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของบุคลากรของเราในการขับเคลื่อนให้ไอวีแอลเป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง” นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กล่าว
 
“การได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับโลก ช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่า เรามีการลงทุนเพื่ออนาคตและมีการดำเนินงานที่สามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทชั้นนำระดับโลก” นายโลเฮียกล่าวสรุป