MECHANIK ZMIANOWY - Włocławek

Company : Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

Country : Poland

Job Responsibilities
Zakres obowiązków:
 • wykonywanie patrolu instalacji, kontrolowanie pracy urządzeń w celu wykrycia niepoprawnej pracy, uszkodzeń, wycieków,
 • wykonywanie napraw i remontów,
 • czyszczenie rurociągów i urządzeń,
 • wykonywanie prac zleconych przez nadzór w zakresie utrzymania ruchu i konserwacji.
Qualification & Experience
Wymagania
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • wykształcenie średnie/zawodowe kierunkowe: mechanik lub pokrewne,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia energetyczne z zakresu eksploatacji,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • zdolności manualne i techniczne,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • staranność, dokładność, rzetelność, doskonała organizacja pracy,
 • dyspozycyjność (gotowość do pracy zmianowej),
 • zaangażowanie i motywacja do osiągania jak najwyższych standardów w pracy.

We Offer

Oferujemy:
 • ciekawą pracę w międzynarodowej firmie,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dofinansowanie do aktywności fizycznej,
 • liczne imprezy integracyjne dla pracowników wraz z rodzinami,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Zgłoszenia: CV z nazwą stanowiska w temacie e-maila, prosimy kierować na adres: kadry@pl.indorama.net
.Administratorem Danych Osobowych jest Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (ul. Krzywa Góra 19), dane kontaktowe: tel. 54 416 64 13, e-mail: kadry@pl.indorama.net.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu zasobów ludzkich oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych osobowych w okresie jednego roku od zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego proszę zamieścić w aplikacji także zgodę następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Nationality

Apply for this position please contact

Email : kadry@pl.indorama.net

Tel : 544166413

Posted date : 22 November 2018