Manufacturing technician PTA (tijdelijk 1 jaar)

Company : Indorama Ventures Europe B.V. (netherland)

Country : Netherlands

Job Responsibilities

De Manufacturing technician PTA bewaakt en bestuurt de installaties van de PTA-fabriek t.b.v. het op efficiënte wijze produceren van PTA conform gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen en van de WT ter verwerking van afvalstromen van zowel de PTA- als de PET-fabriek met in achtneming van de voorschriften. Op basis van een vijfploegendienst, zijn de manufacturing technicians permanent op onze fabrieken aanwezig.
 
Voornaamste taken:
 1. opstarten, uit bedrijf nemen, bedienen, controleren en regelen van productieprocessen in de plant;
 2. uitwisselen van controlebevindingen met collega’s in de controlekamer en in de plant en uitvoeren van opgegeven controle- en bedieningshandelingen;
 3. nemen van monsters tijdens produceren t.b.v. eigen visuele controle en t.b.v. door het laboratorium uit te voeren analyses;
 4. oplossen, binnen bevoegdheid, van (dreigende) (proces)technische problemen en informeren/raadplegen van technician aan DCS-console;
 5. maken van controlerondes in installaties, staat maken van de conditie, registreren van procesvariabelen, signaleren en lokaliseren en rapporteren van (dreigende) storingen en bijzonderheden en maken van notifications in het SBM-systeem;
 6. overdragen/overnemen van de wacht zowel mondeling als schriftelijk;
 7. naleven van en op toezien dat bedrijfs-, milieu- en Arbo-voorschriften worden nageleefd en melden van afwijkingen aan teamcoach;
 8. uitvoeren van housekeeping, verhelpen van kleine lekkages, uitvoeren van chemische reiniging van leidingwerk en/of apparatuur, doorpersen van verstopt leidingwerk en indien nodig assisteren van maintenance technicians;
 9. veiligstellen van installaties ter voorbereiding voor maintenance werkzaamheden d.m.v. drainen, spoelen, plaatsen van LOTO en verrichten van gas- en toxiciteitsmetingen. Tekenen van veilingwerkvergunningen voor een veilige uitvoering van (reparatie-/ onderhouds-)werkzaamheden in zijn sectie;
 10. afnemen van uitgevoerde (reparatie-/onderhouds-)werkzaamheden en controleren op het opgeruimd opleveren van zijn sectie, signaleren van onvolkomenheden en melden aan de teamcoach;
 11. uitvoeren van handelingen in overeenstemming met het calamiteitenplan bij brand, ongeval, proces- en technische storingen e.d..
Qualification & Experience
 1. minimaal VAPRO B afgerond;
 2. bij voorkeur 1-3 jaar relevante werkervaring;
 3. in bezit van Basisveiligheid VCA;
 4. goede motivatie en inzet;
 5. goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 6. goede samenwerking met andere teams en afdelingen;
 7. goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 8. goede beheersing MS office (Word, Excel, Outlook).

Nationality Dutch

Apply for this position please contact

Katja Boulogne-Roodenburg/Mathilda Mussert-Prins

Email : hr@nl.indorama.net

Tel : 0181-285463/466

Posted date : 11 March 2019