E&I technician

Company : Indorama Ventures Europe B.V. (netherland)

Country : Netherlands

Job Responsibilities
 1. in goede staat brengen en houden van installaties en apparatuur op elektrisch, instrumentatie, radioactief, besturings- (DCS &PLC) en analytisch gebied;
 2. uitvoeren van reparatie-, storings-, onderhouds-, modificatie- , kalibratie-, interlocktesten en (beperkte) nieuwbouwwerkzaamheden op E, I, Besturing, R.A & Analytisch gebied aan de productie- en utiliteitsinstallaties/-apparatuur aan de hand van;
 3. lopen van inspectierondes in de installaties en controleren van installatie/apparatuur op goede werking en veiligheid;
 4. uitvoeren van (predicatieve, preventieve en curatieve) onderhoudswerkzaamheden;
 5. lokaliseren en analyseren van storingen aan de hand van storingsmeldingen en informatie van (productie-)afdelingen, dan wel op grond van tijdens rondes gedane waarnemingen, daarbij raadplegen van schema's, handboeken (Engels);
 6. beoordelen van de aard en omvang van storingen en bepalen van aanpak en werkwijze en daarbij nagaan van mogelijke persoonlijke en/of procesrisico's;
 7. uitvoeren van noodmaatregelen/reparaties en zo nodig informeren van externe servicebedrijven inzake gelokaliseerde storingen e.d.;
 8. registreren en rapporteren van technische gegevens inzake de installaties, bevindingen van controlerondes en uitgevoerde werkzaamheden, zowel op papier als in de betreffende computersystemen;
 9. het schakelen van hoogspanningstransformatoren volgens een van tevoren geschreven schakelbrief en het veiligstellen van deze transformatoren en installaties volgens de vastgestelde richtlijnen. (afschakelen, vrij schakelen en af-aarden);
 10. het testen van interlocks in een draaiende fabriek waarbij met grote bedachtzaamheid gewerkt dient te worden om uitval en veiligheid te kunnen uitsluiten c.q. waarborgen;
 11. uitvoeren van mechanische werkzaamheden aan productie- en utiliteitsinstallaties en apparatuur;
 12. reserveren c.q. bestellen van materialen, opmeten van installaties ten behoeve van
 13. uitvoeren van meerdere administratieve taken voor de maintenance afdeling;
 14. uitvoeren van opdrachten in vaktechnische zin door geven van aanwijzingen en instructies aan toegevoegd personeel van derden.
 15. uitoefenen van toezicht opdat opdrachten vaktechnisch en naar behoren worden uitgevoerd;
 16. in acht nemen en naleven van bedrijfs-, milieu-, ISO- en Arbo-voorschriften/-instructies; uitdragen van het bedrijfsveiligheidsbeleid en melden van afwijkende veiligheidssituaties en onveilig gedrag;
 17. veiligstellen van installatie op hoog- en laagspanning, radioactief en instrumentatie gebied.
Qualification & Experience
 1. MTS E of vergelijkbaar;
 2. minimaal 2-5 jaar relevante werkervaring;
 3. goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 4. goede samenwerking met andere teams en andere afdelingen;
 5. goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
 6. goede beheersing MS office (Word, Excel, Outlook);
 7. hoge mate van zelfstandigheid en goed inschattingsvermogen.

Nationality Dutch

Apply for this position please contact

Mathilda Mussert-Prins of Katja Boulogne-Roodenburg

Email : hr@nl.indorama.net

Tel : 0181-285466/463

Posted date : 01 January 2019