นักลงทุนสัมพันธ์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ด้วยบุคคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีอันเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์
53.25

เปลี่ยนแปลง/ % เปลี่ยนแปลง

-0.50 / -0.93%

19 ธันวาคม 2561 10:53

ช่วงราคาระหว่างวัน

54.00 - 52.75

Revenue

Unit: M TB

Core EBITDA

Unit: M TB

Core Net Profit

Unit: M TB

Performance by Portfolio

As of December 2017

Necessities:
PET
PTA
Necessity Fibers
MEG
Ethylene & Propylene -
(to start in 2Q18)
High Value Added:
Films
Automotive
Hygiene
Industrial
Packaging
SpecialtyChemicals
(PEO,IPA, NDC etc.)

Performance by Region

As of December 2017
Unit: Million Baht

ดาวน์โหลดเอกสารการลงทุน

ดาวน์โหลดเอกสาร
เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
กรุณาติดต่อ: อเล็กซ์ซานดรู เออฮาน
+66 2 661 6661 ext. 145 ir@indorama.net
กรุณาติดต่อ: ริชาร์ด โจนส์
+66 2 661 6661 ext. 680 ir@indorama.net
อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุด
ของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว