นักลงทุนสัมพันธ์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ด้วยบุคคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีอันเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์
49.00

เปลี่ยนแปลง/ % เปลี่ยนแปลง

+0.75 / 1.55%

21 มีนาคม 2562 16:38

ช่วงราคาระหว่างวัน

49.25 - 48.25

Revenue

Unit: M TB

Core EBITDA

Unit: M TB

Core Net Profit

Unit: M TB

Performance by Portfolio

As of December 2017

Necessities:
PET
PTA
Necessity Fibers
MEG
Ethylene & Propylene -
(to start in 2Q18)
High Value Added:
Films
Automotive
Hygiene
Industrial
Packaging
SpecialtyChemicals
(PEO,IPA, NDC etc.)

Performance by Region

As of December 2017
Unit: Million Baht
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
กรุณาติดต่อ: อเล็กซ์ซานดรู เออฮาน
+66 2 661 6661 ext. 145 ir@indorama.net
กรุณาติดต่อ: ริชาร์ด โจนส์
+66 2 661 6661 ext. 680 ir@indorama.net
อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุด
ของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว