อเล็กซ์ซานดรู เออฮาน

strategy&ir@indorama.net

+66 2 661 6661 ต่อ 145