คุณอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น หนึ่งใน 40 ผู้มีบทบาทในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก (Top 40 Power Players) ในอันดับที่ 24 โดย ICIS

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของ ROBECOSAM's Sustainability Yearbook 2018

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่ในดัชนี FTSE4FOOD EMERGING INDEX และ FTSE4GOOD ASEAN 5 INDEX

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้มกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน "บ. อินโดรามา เวนเจอร์ส" ที่ "A+" หุ้มกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน ที่ "A-" และเปลี่ยนแนวโน้มเป็น "Positive" จาก "Stable"

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

อินโดรามา เวนเจอร์ส มีความภาคภูมิใจในฐานะสมาชิกความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่มตลาดใหม่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

ผลงานด้านการพัฒนาอย่างยืนของเรา เห็นได้จากอันดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม