ผลการค้นหา
Production Manager
บริษัท
Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Ltd
ประเทศ
ไนจีเรีย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
13 ธันวาคม 2561
Export Manager
บริษัท
Head Office (Bangkok)
ประเทศ
ไทย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
13 ธันวาคม 2561
MECHANIK ZMIANOWY - Włocławek
บริษัท
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.
ประเทศ
โปแลนด์
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
22 พฤศจิกายน 2561
OPERATOR - Włocławek
บริษัท
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.
ประเทศ
โปแลนด์
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
22 พฤศจิกายน 2561
ELEKTRYK AUTOMATYK ZMIANOWY - Włocławek
บริษัท
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.
ประเทศ
โปแลนด์
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
22 พฤศจิกายน 2561
Electrical Engineer
บริษัท
Indorama Ventures Olefins LLC
ประเทศ
อเมริกา
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
07 พฤศจิกายน 2561
Business/Financial Controller
บริษัท
FiberVisions a/s (Denmark)
ประเทศ
เดนมาร์ก
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
18 ตุลาคม 2561
Instrumentation Engineer
บริษัท
Indorama Ventures Olefins LLC
ประเทศ
อเมริกา
ตำแหน่ง
0
วันที่โพสต์
12 ตุลาคม 2561
Production Engineer
บริษัท
Indorama Ventures Olefins LLC
ประเทศ
อเมริกา
ตำแหน่ง
0
วันที่โพสต์
11 ตุลาคม 2561
Operations Specialist
บริษัท
Indorama Ventures Olefins LLC
ประเทศ
อเมริกา
ตำแหน่ง
0
วันที่โพสต์
11 ตุลาคม 2561
Process Analyzer Technician
บริษัท
Indorama Ventures Olefins LLC
ประเทศ
อเมริกา
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
09 ตุลาคม 2561
Project Engineer
บริษัท
Auriga Polymers Inc.
ประเทศ
อเมริกา
ตำแหน่ง
2
วันที่โพสต์
07 ตุลาคม 2561