ผลการค้นหา
Industrielektriker / Automatikmekaniker
บริษัท
FiberVisions a/s (Denmark)
ประเทศ
เดนมาร์ก
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
24 มกราคม 2562
Data Scientist
บริษัท
Auriga Polymers Inc.
ประเทศ
อเมริกา
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
09 มกราคม 2562
Manufacturing technician PET (tijdelijk 1 jaar)
บริษัท
Indorama Ventures Europe B.V. (netherland)
ประเทศ
เนเธอร์แลนด์
ตำแหน่ง
3
วันที่โพสต์
01 มกราคม 2562
E&I technician
บริษัท
Indorama Ventures Europe B.V. (netherland)
ประเทศ
เนเธอร์แลนด์
ตำแหน่ง
2
วันที่โพสต์
01 มกราคม 2562
ISO Document Officer/Sr. Officer
บริษัท
Petform (Thailand) Limited (Lopburi)
ประเทศ
ไทย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
20 ธันวาคม 2561
Production Manager
บริษัท
Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Ltd
ประเทศ
ไนจีเรีย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
13 ธันวาคม 2561
Export Manager
บริษัท
Head Office (Bangkok)
ประเทศ
ไทย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
13 ธันวาคม 2561
MECHANIK ZMIANOWY - Włocławek
บริษัท
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.
ประเทศ
โปแลนด์
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
22 พฤศจิกายน 2561
OPERATOR - Włocławek
บริษัท
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.
ประเทศ
โปแลนด์
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
22 พฤศจิกายน 2561
ELEKTRYK AUTOMATYK ZMIANOWY - Włocławek
บริษัท
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.
ประเทศ
โปแลนด์
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
22 พฤศจิกายน 2561
Electrical Engineer
บริษัท
Indorama Ventures Olefins LLC
ประเทศ
อเมริกา
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
07 พฤศจิกายน 2561
Instrumentation Engineer
บริษัท
Indorama Ventures Olefins LLC
ประเทศ
อเมริกา
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
12 ตุลาคม 2561