ผลการค้นหา
Mechanical Design Senior Specialist
บริษัท
TPT Petrochemicals Public Company Limited (Rayong)
ประเทศ
ไทย
ตำแหน่ง
0
วันที่โพสต์
10 สิงหาคม 2561
Utility Operation Operator
บริษัท
TPT Petrochemicals Public Company Limited (Rayong)
ประเทศ
ไทย
ตำแหน่ง
2
วันที่โพสต์
10 สิงหาคม 2561
Utility Operation Engineer
บริษัท
TPT Petrochemicals Public Company Limited (Rayong)
ประเทศ
ไทย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
10 สิงหาคม 2561
Betriebsingenieur EMR (m/w)
บริษัท
Trevira GmbH (Guben)
ประเทศ
เยอรมนี
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
08 สิงหาคม 2561
CFO-North Africa
บริษัท
Head Office (Bangkok)
ประเทศ
ไทย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
06 สิงหาคม 2561
Accounts and Finance Head
บริษัท
Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Ltd
ประเทศ
ไนจีเรีย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
06 สิงหาคม 2561
Production Manager- Preform Facility
บริษัท
Indorama PET (Nigeria) Limited
ประเทศ
ไนจีเรีย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
06 สิงหาคม 2561
Western India- PET Domestic Marketing Head
บริษัท
IVL Dhunseri Petrochem Industries Ltd (Mumbai)
ประเทศ
อินเดีย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
06 สิงหาคม 2561
Shift Incharge
บริษัท
Indorama PET (Nigeria) Limited
ประเทศ
ไนจีเรีย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
06 สิงหาคม 2561
Export Manager
บริษัท
Head Office (Bangkok)
ประเทศ
ไทย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
06 สิงหาคม 2561
Head- Differentiated PET Resins and Quality
บริษัท
Head Office (Bangkok)
ประเทศ
ไทย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
06 สิงหาคม 2561
Production Manager
บริษัท
Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Ltd
ประเทศ
ไนจีเรีย
ตำแหน่ง
2
วันที่โพสต์
06 สิงหาคม 2561