• เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ HVA กลุ่มใหม่ให้กับไอวีแอล ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตที่น่าสนใจ
  • เป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก และเป็นผู้นำในหลากหลายอุตสาหกรรม
  • มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเกื้อหนุนทางธุรกิจ
  • ส่งเสริมการให้บริการของไอวีแอลให้สามารถนำเสนอคุณค่าเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้า
  • ก่อให้เกิดการเพิ่มพูนทางมูลค่าในทันที

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 10 ตุลาคม 2560 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ประกาศว่า บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงซื้อกิจการบริษัท DuPont Teijin Films (DTF) ผู้ผลิตฟิล์ม BOPET (Biaxially-oriented Polyethylene Terephthalate) และฟิล์ม PEN (Polyethylene Naphthalate) ชั้นนำระดับโลก มีกำลังการผลิตฟิล์มและพอลิเมอร์รวม 277,000 ตันต่อปี การเข้าซื้อกิจการ DTF นี้ ประกอบด้วยโรงงานผลิตทั้งสิ้น 8 แห่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและจีน พร้อมศูนย์การวิจัยและพัฒนาในประเทศอังกฤษ บริษัทฯ คาดว่าการซื้อกิจการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2560 หรือช่วงต้นปี 2561 ทั้งนี้เป็นไปตามการอนุมัติทางกฎหมายตามเกณฑ์ปกติ

บริษัท DuPont Teijin Films หรือ DTF เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท DuPont และบริษัท Teijin Limited ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตฟิล์มที่มีมูลค่าเพิ่มชั้นนำของโลกประเภท BOPET และ PEN เพื่อการใช้งานเฉพาะ และมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ฟิล์มสำหรับการใช้งานพิเศษ การใช้งานในอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ สื่ออุปกรณ์แม่เหล็กที่มีความซับซ้อน ระบบภาพ รวมทั้งตลาดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน DTF ได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำตลาดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้บริษัท DTF ยังได้คิดค้นและพัฒนาการใช้งานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ข้อตกลงในครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงงานผลิตและศูนย์วิจัยและพัฒนาที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการร่วมทุน 4 แห่งในประเทศสหรัฐอมเริกา อังกฤษ ลักเซมเบิร์กและฮ่องกง (DTFC) ซึ่งรวมกิจการร่วมทุน 2 แห่งในจีน (ร้อยละ 51) รวมทั้งความสามารถด้านการขายและด้านเทคนิค ทรัพย์สินทางปัญญา ใบอนุญาตและตราสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียน อันได้แก่ Melinex® และ Mylar®

อุตสาหกรรมฟิล์ม BOPET ระดับโลกมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานเพิ่มเติม โดยคาดการณ์ว่า ความต้องการบริโภคฟิล์ม BOPET ทั่วโลกจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี จึงทำให้การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีความน่าสนใจ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสำเร็จในอุตสาหกรรม ได้แก่ ความใกล้ชิดลูกค้า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีความสอดคล้องกับความสามารถหลักของบริษัท DTF และจากการเข้าซื้อกิจการนี้เอง จะส่งผลให้ไอวีแอลมีการบูรณาการไปยัง PET เพิ่มเติมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในแก่ธุรกิจผ่านการบริโภค NDC ที่ผลิตขึ้นเองภายใน โดย NDC เป็นเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่ใช้ในพอลิเมอร์และฟิล์มที่มีสมรรถนะสูง ปัจจุบันไอวีแอลเป็นผู้ผลิต NDC เชิงพาณิชย์เพียงรายเดียวในโลก

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวถึงการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ว่า “การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ถือเป็นบทเริ่มต้นใหม่สำหรับไอวีแอล นับเป็นก้าวแห่งการสร้างความเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นให้แก่ลูกค้าในด้านฟิล์ม
การเข้าซื้อกิจการ DTF เป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ สร้างการเติบโตในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของเรา และเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคต บริษัท DTF มีความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนา มีการถือครองสิทธิบัตรกว่า 700 รายการ จึงมีความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับความสามารถด้านนวัตกรรมของเรา”

“เรายึดมั่นในความหลากหลายและถือเป็นค่านิยมหลักของบริษัทฯ และเรามีความยินดีที่จะต้อนรับทีมบริหารที่แข็งแกร่งจาก DTF รวมถึงพนักงานที่มีความสามารถทุกคนเข้าสู่ครอบครัวของเรา”

Allen & Overy and Lowenstein Sandler LLP รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส Goldman Sachs & Co. LLC รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาร่วมด้านการเงินให้แก่บริษัท DuPont และ Teijin, Eckert Seamans Cherin & Mellott LLC รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่บริษัท DuPont, Terralink Advisors Inc. รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและ Morrison & Foerster LLP รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้บริษัท Teijin

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.indoramaventures.com

เกี่ยวกับหน่วยธุรกิจ DowDuPont Specialty Products
DowDuPont Specialty Products เป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจของบริษัท DowDuPont (NYSE:DWDP) และเป็นผู้นำของโลกด้านนวัตกรรม ในรูปแบบวัสดุ ส่วนประกอบและโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวัน พนักงานมีการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เพื่อช่วยลูกค้าต่อยอดจากความคิดที่ดีที่สุดและนำเสนอนวัตกรรมที่สำคัญในตลาดหลัก อันได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง อาคารและการก่อสร้าง สุขาพและความเป็นอยู่ที่ดี อาหารและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน บริษัท DowDuPont มีการแยกหน่วยธุรกิจ Specialty Products เป็นบริษัทอิสระในตลาดหลักทรัพย์ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dow-dupont.com

เกี่ยวกับ Teijin Group
บริษัท Teijin (TSE: 3401) เป็นกลุ่มธุรกิจระดับโลกที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เป็นผู้นำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงด้านการพัฒนาคุณค่าสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์และความตระหนักในเรื่องสุขภาพที่เพิ่มขึ้น การดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิ เส้นใยอะรามิด เส้นใยคาร์บอนและเส้นใยคอมโพสิต ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ แผ่นฟิล์ม เม็ดพลาสติกและการแปรรูปพลาสติก เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัท Teijin ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 170 แห่งและมีพนักงานราว 19,000 คนทั่วโลก กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก มีรายได้จากกการขายรวม 741.3 พันล้านเยน (6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีสินทรัพย์รวม 964.1 พันล้านเยน (8.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ณ ปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.teijin.com

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ Necessities และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ทั้งในกลุ่มพอลิเมอร์ เส้นใยและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงมีการบูรณาการไปยังวัตถุดิบหลักอย่างเอทิลีนออกไซต์/ไกลคอล และ PTA ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 15,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2559

ไอวีแอลมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา

อเมริกาเหนือ: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา

เอเชีย: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์

ติดต่อ
ริชาร์ด โจนส์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 680
richard.j@indorama.net

นวีนสุดา กระบวนรัตน์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 247
naweensuda.k@indorama.net

หมายเหตุ:
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย "ข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์" เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน บริษัทซึ่งอ้างอิงจากความเชื่อ สมมติฐาน การคาดการณ์ และการวางแผนในอนาคตของผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของผู้บริหารโดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ ข้อความใดๆ ที่นำหน้าหรือตามด้วยคำว่า “ตั้งเป้า” “เชื่อ” “คาดหวัง” “มุ่ง” “มุ่งหมาย” “จะ” “อาจจะ” “คาดการณ์” “ต้องการจะ” “วางแผน” “น่าจะ” “ควรจะ” “ประมาณการ” “มีโครงการ” “คาดว่า” “ประเมินว่า” หรือข้อความอื่นๆที่แสดงเจตนาในทางเดียวกัน หรืออยู่ในรูปปฏิเสธในลักษณะดังกล่าว ที่มีการระบุชี้หรือเป็นบอกเป็นนัยถึงข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์ สมมติฐาน การวางแผนและการประมาณการเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในอนาคต ไม่จำเป็นว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอนาคตหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ