ผู้จัดการไฟฟ้า Electrical Manager

Company : Petform (Thailand) Limited (Pathumthani)

Country : Thailand

Job Responsibilities
Qualification & Experience
เพศชาย  อายุ 35 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
หากเคยผ่านการอบรม ผู้จัดการพลังงานอาวุโสจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
เคยผ่านงานระบบ ISO 50001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Nationality Thai

Apply for this position please contact

บุญฑริการ

Email : buntharika.t@indorama.net

Tel : 02-9753338, 096-9372992

Posted date : 12 September 2018