ช่างซ่อมบำรุง

Company : Petform (Thailand) Limited (Pathumthani)

Country : Thailand

Job Responsibilities

ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 
Qualification & Experience
  1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. การศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
  3. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง

Nationality All Nationalities

Apply for this position please contact

Jidapa Runnapai

Email : Jidapa.r@indorama.net

Tel : 02-9753338, 087-5937629

Posted date : 16 October 2017