ช่างไฟฟ้า

Company : Petform (Thailand) Limited (Pathumthani)

Country : Thailand

Job Responsibilities
ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
Qualification & Experience
  1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. การศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า

Nationality All Nationalities

Apply for this position please contact

Jidapa Runnapai

Email : Jidapa.r@indorama.net

Tel : 02-9753338, 087-5937629

Posted date : 16 October 2017