INŻYNIER ELEKTRYK AUTOMATYK - Włocławek

Company : Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

Country : Poland

Job Responsibilities

Czym zajmuje się Dział Utrzymania Ruchu, do którego rekrutujemy?

 • obsługa techniczna maszyn, urządzeń oraz instalacji znajdujących się na zakładzie produkcyjnym celem zapewnienia ich bezawaryjnej/bezpostojowej pracy,
 • działania prewencyjne, doskonalenie i optymalizacja procesu produkcji w obszarze elektryki i automatyki,
 • planowanie napraw/remontów,
 • usuwanie awarii.

Co będzie należało do Twoich zadań?

 • utrzymywanie w pełnej sprawności (pod względem elektrycznym i automatycznym) maszyn, urządzeń i instalacji,
 • działania prewencyjne, predykcyjne oraz  doskonalenie i optymalizacja procesu produkcji w obszarze elektryki i automatyki,
 • integracja wdrażanego oprogramowania CMMS z posiadanymi bazami danych maszyn i urządzeń,
 • przygotowywanie zapotrzebowania na materiały i części zamienne oraz utrzymywanie minimalnych stanów magazynowych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej diagnostyki i działań prewencyjnych oraz napraw/remontów i awarii,
 • zarządzanie powierzonymi projektami inwestycyjnymi,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi,
 • uczestnictwo w realizacji celów i zadań wynikających z polityki Firmy w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 
Qualification & Experience

Prześlij do nas CV, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe o kierunku elektrotechnika, mechatronika, energetyka, automatyka lub pokrewne,
 • bardzo dobrze obsługujesz pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • znasz język angielski w stopniu bardzo dobrym,
 • umiesz posługiwać się dokumentacją techniczną,
 • potrafisz posługiwać się programem ERP i PDA Logging System,
 • posiadasz prawo jazdy kat. B,
 • jesteś komunikatywny i umiesz pracować w zespole,
 • w pracy jesteś staranny, dokładny, odpowiedzialnie podchodzisz do swoich obowiązków, dobrze organizujesz swoją pracę, chciałbyś osiągać jak najwyższe standardy,
 • chcesz się rozwijać, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz uprawnienia energetyczne z zakresu eksploatacji będą dodatkowym atutem.


We Offer

Co możemy Ci zaoferować?

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • ciekawą pracę w międzynarodowej firmie,
 • dobrą atmosferę pracy,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy na wysokim poziomie,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • nagrody roczne,
 • nagrody jubileuszowe,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i środków obrotowych (dofinansowanie do wypoczynku, doładowanie kart przedpłaconych z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy, paczki świąteczne dla dzieci),
 • nagrody rzeczowe z tytułu osiągnięcia przez naszą Firmę roboczogodzin bez wypadku,
 • dofinansowanie do aktywności fizycznej,
 • dobrze wyposażone pokoje socjalne,
 • bezpłatne napoje (ciepłe napoje z automatu oraz woda mineralna),
 • możliwość dołączenia do naszej drużyny piłkarskiej,
 • imprezy integracyjne dla pracowników wraz z rodzinami (impreza noworoczna, piknik),
 • konkursy dla pracowników,
 • możliwość uczestniczenia w akcjach społecznych,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego, m.in. poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • możliwość uczestniczenia w kursie języka angielskiego całkowicie finansowanym przez naszą Firmę,
 • rozwój osobisty poprzez szkolenia miękkie.

 
Zachęcamy do zapoznania się z naszym profilem pod linkiem: https://pracodawcy.pracuj.pl/indorama-ventures-poland-sp-z-o-o,14152.


Drogi Kandydacie, CV z nazwą stanowiska w temacie e-maila, kieruj proszę na adres: kadry@pl.indorama.net
.Administratorem Danych Osobowych jest Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (ul. Krzywa Góra 19), dane kontaktowe: tel. 54 416 64 13, e-mail: kadry@pl.indorama.net.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu zasobów ludzkich oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych osobowych w okresie jednego roku od zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego proszę zamieścić w aplikacji także zgodę następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Nationality

Apply for this position please contact

Email : kadry@pl.indorama.net

Tel : 544166413

Posted date : 24 April 2019