รายงานความยั่งยืนปี 2561
ดาวน์โหลด 20.48 MB ดูออนไลน์
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary)
ดาวน์โหลด 4.3 MB ดูออนไลน์
ข้อมูลผลการดำเนินงานทั่วโลก 2561
ดาวน์โหลด 1.92 MB ดูออนไลน์

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนปี 2560
รายงานความยั่งยืนปี 2559
รายงานความยั่งยืนปี 2558
รายงานความยั่งยืนปี 2557
รายงานความยั่งยืนปี 2556
รายงานความยั่งยืนปี 2555
รายงานความยั่งยืนปี 2554
รายงานความยั่งยืนปี 2553

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนปี 2560 (Executive Summary)
รายงานความยั่งยืนปี 2559 (Executive Summary)