รายงานที่น่าสนใจในปี 2561

รายงานความยั่งยืนปี 2561
ดาวน์โหลด 20.48 MB ดูออนไลน์
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary)
ดาวน์โหลด 4.3 MB ดูออนไลน์
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) ตุรกี
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) โปรตุเกส
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) สเปน
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) รัสเซีย
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) พม่า
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) ลิธัวเนีย
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) อิตาลี
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) เยอรมัน
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) ฝรั่งเศส
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) สาธารณรัฐเช็ก
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) จีน
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) บาฮามาส
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) ไทย
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) Hebrew
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) อาหรับ
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary) อังกฤษ
รายงานความยั่งยืนปี 2561 ไทย
รายงานความยั่งยืนปี 2561 อังกฤษ
รายงานความยั่งยืนปี 2560 (Executive Summary) อังกฤษ
รายงานความยั่งยืนปี 2560 ไทย