ผลการค้นหา
ผู้จัดการไฟฟ้า Electrical Manager
บริษัท
Petform (Thailand) Limited (Pathumthani)
ประเทศ
ไทย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
12 กันยายน 2561
Safety officer
บริษัท
Petform (Thailand) Limited (Pathumthani)
ประเทศ
ไทย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
12 กันยายน 2561
Lab Analyst
บริษัท
Indorama Ventures Olefins LLC
ประเทศ
อเมริกา
ตำแหน่ง
2
วันที่โพสต์
10 กันยายน 2561
Driver
บริษัท
Petform (Thailand) Limited (Pathumthani)
ประเทศ
ไทย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
06 กันยายน 2561
Applications Developer - NDC
บริษัท
Auriga Polymers Inc.
ประเทศ
อเมริกา
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
27 สิงหาคม 2561
Betriebsingenieur EMR (m/w)
บริษัท
Trevira GmbH (Guben)
ประเทศ
เยอรมนี
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
08 สิงหาคม 2561
Western India- PET Domestic Marketing Head
บริษัท
IVL Dhunseri Petrochem Industries Ltd (Mumbai)
ประเทศ
อินเดีย
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
06 สิงหาคม 2561
DCS Board Operator
บริษัท
Indorama Ventures Olefins LLC
ประเทศ
อเมริกา
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
17 กรกฎาคม 2561
Interim Payroll Leader/Finance Assistant
บริษัท
Wellman International Limited (Ireland)
ประเทศ
ไอร์แลนด์
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
15 มีนาคม 2561
研发工程师
บริษัท
Performance Fibers (Kaiping) Company Limited
ประเทศ
จีน
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
01 มกราคม 2561
产品协调员
บริษัท
Performance Fibers (Kaiping) Company Limited
ประเทศ
จีน
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
01 มกราคม 2561
Technical Service Engineer
บริษัท
Indorama Ventures Xylenes & PTA LLC
ประเทศ
อเมริกา
ตำแหน่ง
1
วันที่โพสต์
12 พฤศจิกายน 2560