ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.trisrating.com/en/pdf/news/212-IVL%20Update-e-081215.pdf