ธุรกิจรีไซเคิล

เราได้ตอบสนองต่อความท้าทายในประเด็นการจัดการทรัพยากรและความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจากลูกค้าระดับโลก โดยการดำเนินธุรกิจรีไซเคิล
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โรงงานรีไซเคิล

โรงงานรีไซเคิลของเราในทวีปเอเชียและยุโรป ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดจำนวน PET ที่ถูกกำจัดโดยการฝังกลบ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของเราได้แก่ เกล็ดพลาสติก เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) และเส้นใยรีไซเคิล
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากธุรกิจรีไซเคิล เรายังดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ การผลักดันด้านอัพไซเคิล ตลอดจนการสร้างความตระหนักเรื่อง 3R