1. ถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะใช้ “คุกกี้และ/หรือเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ” ในการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตลอดจนติดตามผลการสื่อสารกับผู้ใช้งานอย่างโปร่งใส ด้วยเหตุนี้ นโยบายคุกกี้ด้านล่างจึงระบุอย่างละเอียดว่าเราใช้คุกกี้เมื่อใดและอย่างไรโดยเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะท่าน หากท่านตัดสินใจใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป เราจะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมการใช้งานคุกกี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้นี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ communications@indorama.net

2. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้อธิบายให้ทราบโดยละเอียดถึงเหตุผลและวิธีการใช้ ”คุกกี้และ/หรือเทคโนโลยีติดตามลักษะเดียวกันอื่น ๆ” (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ”) ของอินโดรามา เวนเจอร์ส โดยคุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ นี้อาจมีการจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านและเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์อินโดรามา เวนเจอร์ส: https://sustainability.indoramaventures.com

หมายเหตุสำคัญ: เราไม่ใช้คุกกี้หรือเครื่องมือติดตามใด ๆ ทั้งสิ้นบนหน้าช่องทางการแจ้งเบาะแสของเว็บไซต์

3. คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ คืออะไร

 • คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านและเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • เทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ ทำงานคล้ายคลึงกับคุกกี้และจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กไว้ในอุปกรณ์ของท่านด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เราแยกแยะท่านออกจากผู้ใช้งานรายอื่นได้ ตลอดจนติดตามกิจกรรมบนเว็บไซต์ของท่านและเก็บข้อมูลว่าท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรในทุกครั้งที่ท่านเข้ามาใช้งาน

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ด้านล่างนี้ใช้กับเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

4. เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเราอย่างไร

 • คุกกี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานบนเว็บไซต์ จดจำการตั้งค่าของท่าน ปกป้องเว็บไซต์ ควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาบางประเภทบนเว็บไซต์ตลอดจนประมวลคำขอที่ท่านยื่นต่ออินโดรามา เวนเจอร์ส และติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
 • เราเชื่อมโยงองค์ประกอบของข้อมูลบางประการที่เราจัดเก็บด้วยวิธีอัตโนมัติ อาทิ ข้อมูลการท่องเว็บไซต์ กับข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับท่านเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่นว่าท่านเปิดอ่านสาร (อาทิ อีเมล) ที่เราส่งให้ท่านหรือยัง เป็นต้น
 • เบราว์เซอร์ของท่านอาจแจ้งให้ท่านทราบว่าจะรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้ จะจำกัดหรือห้ามใช้คุกกี้บางประเภทอย่างไร ถึงแม้ว่าเบราว์เซอร์ของท่านจะระงับคุกกี้ได้ แต่การระงับนั้นอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานบางฟีเจอร์บนเว็บไซต์ของเรา

5. ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

5.1 คุกกี้ที่มีระยะเวลากำหนด

 • คุกกี้ชั่วคราว (Session cookies): คุกกี้เหล่านี้คงอยู่เพียงแค่ชั่วคราวและจะหมดอายุทันทีที่ท่านปิดเบราว์เซอร์ (หรือช่วงระยะเวลาใช้งานของท่านสิ้นสุดลง)
 • คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ (Persistent cookies): คุกกี้ประเภทนี้ครอบคลุมคุกกี้ทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของท่านจนกว่าท่านหรือเบราว์เซอร์ของท่านจะลบออกตามวันหมดอายุของคุกกี้

5.2 ประเภทของคุกกี้ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Essential or strictly necessary cookies): คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อใช้งานเว็บไซต์และใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บ อาทิ การเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Preferences or functionality cookies): คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกที่ท่านเลือกในอดีต เช่น ภาษาที่ท่านต้องการใช้ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อให้ท่านเข้าใช้งานได้แบบอัตโนมัติ
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Statistics or performance cookies): คุกกี้เหล่านี้เก็บข้อมูลว่าท่านใช้เว็บไซต์อย่างไร อาทิ ท่านเช้าชมเว็บเพจหน้าไหนและคลิกลิงก์ใดบ้างด้วยวัตถุประสงค์เดียวคือการปรับให้เว็บไซต์ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
 • คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing cookies): คุกกี้เหล่านี้ช่วยติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่านเพื่อช่วยให้ผู้โฆษณาส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้นหรือจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณาเดิม ๆ โดยเราอาจนำข้อมูลจากคุกกี้ส่วนนี้ไปแบ่งปันกับองค์กรอื่น ๆ หรือผู้โฆษณาได้

5.3 ประเภทของคุกกี้ตามแหล่งที่มา

 • คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง (First-party cookies): เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมจะบันทึกคุกกี้บุคคลที่หนึ่งในอุปกรณ์ของท่านโดยตรง
 • คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-party cookies): เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมมิได้บันทึกคุกกี้บุคคลที่สามในอุปกรณ์ของท่าน เพราะบุคคลที่สาม อาทิ ผู้โฆษณาหรือระบบวิเคราะห์เป็นผู้บันทึกคุกกี้ส่วนนี้

6. คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

รายชื่อคุกกี้ที่ใช้งาน

ตารางด้านล่างอธิบายถึงคุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ของเรา เหตุผลที่ใช้ และระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน:

6.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Essential or Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ที่มีความจำเป็นช่วยขับเคลื่อนการทำงานของเว็บไซต์ด้วยการสนับสนุนการทำงานพื้นฐานของเว็บ อาทิ การนำทางไปตามหน้าต่าง ๆ และการเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยของเว็บ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้โดยปกติ

ชื่อคุกกี้ วัตถุประสงค์ ประเภทคุกกี้ ระยะเวลา
indoramaventures_sustainability_session กลไกขับเคลื่อนการทำงานของเว็บใช้คุกกี้ตามช่วงอายุใช้งานบนแพลตฟอร์มสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อให้ช่วงใช้งานเกิดขึ้นได้โดยไม่ระบุตัวตน คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง (First-party cookies) 2 ชั่วโมง (หมดอายุหลังจากช่วงระยะเวลาใช้งานท่องเว็บสิ้นสุด อาทิ เมื่อ มีการปิดเบราว์เซอร์)
XSRF-TOKEN คุกกี้นี้เขียนขึ้นเพื่อให้เสริมความปลอดภัยของเว็บไซต์ในด้านการป้องกันการโจมตีด้วยการปลอมแปลงคำขอข้ามเว็บไซต์หรือ Cross-Site Request Forgery (CSRF) คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง (First-party cookies) 2 ชั่วโมง (หมดอายุหลังจากช่วงระยะเวลาใช้งานท่องเว็บสิ้นสุด อาทิ เมื่อ มีการปิดเบราว์เซอร์)

6.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Statistic or Performance Cookies)

คุกกี้เหล่านี้เก็บข้อมูลว่าท่านใช้เว็บไซต์อย่างไร อาทิ ท่านเช้าชมเว็บเพจหน้าไหนและคลิกลิงก์ใดบ้างด้วยวัตถุประสงค์เดียวคือการปรับให้เว็บไซต์ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ชื่อคุกกี้ วัตถุประสงค์ ประเภทคุกกี้ ระยะเวลา
_ga, _gat, _gid ชื่อคุกกี้นี้เชื่อมโยงกับ Google Universal Analytics ซึ่งเป็นบริการระดับอัพเกรดของบริการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Google ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยคุกกี้นี้สามารถแยกแยะผู้ใช้งานแต่ละรายได้ผ่านการสุ่มให้หมายเลขประจำตัวแก่ผู้ใช้งาน โดยหมายเลขดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับทุกคำขอเข้าสู่หน้าเว็บต่าง ๆ รวมถึงใช้เพื่อคำนวณจำนวนผู้เข้าชมเว็บ รวมรวมข้อมูลช่วงระยะเวลาใช้งานและข้อมูลแคมเปญเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ของเว็บไซต์ ทั้งนี้ มีการตั้งค่าพื้นฐานอัตโนมัติให้คุกกี้นี้หมดอายุภายใน 2 ปี แต่เจ้าของเว็บไซต์สามารถเลือกกำหนดอายุใช้งานคุกกี้นี้ด้วยตนเองได้ คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-party cookies) _ga หมดอายุใน 2 ปี _gat และ _gid หมดอายุใน 1 วัน

6.3 คุกกี้เพื่อการตลาด Marketing Cookies

คุกกี้เพื่อการตลาดใช้สำหรับติดตามผู้เข้าชมเว็บตลอดช่วงที่เข้ามาชมเว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจแก่ผู้ใช้งานแต่ละราย เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้เผยแพร่โฆษณาหรือผู้โฆษณาบุคคลที่สาม

ชื่อคุกกี้ วัตถุประสงค์ ประเภทคุกกี้ ระยะเวลา
_gcl_au Google AdSense ใช้คุกกี้นี้เพื่อทดสอบประสิทธิผลของโฆษณาบนเว็บไซต์ทั้งหมดที่ใช้บริการนี้ คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-party cookies) 2 เดือน

7. วิธีใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ

 • เว็บ บีคอน (บางครั้งเรียกว่า Web bug, tracking bug, tag, web tag, page tag, tracking pixel, pixel tag (หรือที่เรียกว่า Clear GIF) เป็นเทคนิคที่ใช้กับหน้าเว็บและอีเมล/สารเพื่อให้ทราบว่าผู้ใช้งานได้เข้าถึงเนื้อหาบางอย่างแล้วหรือไม่ อย่างไรก็ดีข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุชี้ตัวบุคคลได้ว่ามาจากใคร แม้ว่าข้อมูลนั้นจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนตัวของคุณก็ตาม
 • อีเมล/สารของเรามีเว็บ บีคอน (พิกเซล) ติดอยู่ซึ่งช่วยแจ้งให้เราทราบว่าอีเมลของเราถูกเปิดอ่านแล้วหรือไม่ ตลอดจนช่วยตรวจสอบลิงก์ที่ฝังตัวมากับอีเมลด้วย เราใช้เว็บบีคอนเพื่อทำความเข้าใจว่าสารแบบไหนจากเราที่ท่านสนใจมากที่สุด และเพื่อพัฒนาเนื้อหาการสื่อสารให้สอดคล้องกับความชอบส่วนบุคคลของท่านมากที่สุด นอกจากนี้แล้ว เว็บบีคอนยังช่วยให้เราทราบว่าผู้ใช้งานรายใดต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารจากเรา

8. วิธีปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอมให้ใช้งานคุกกี้

ท่านสามารถปิดกั้นการใช้งานคุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการปิดกั้นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมด

S.No ประเภทของคุกกี้ คำอธิบาย ตัวเลือกในการใช้งาน
1 คุกกี้ที่ไม่จำเป็น 1. เพื่อการวิเคราะห์:
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ช่วยให้เข้าใจว่าผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไร ทั้งนี้ การเก็บและรายงานข้อมูลของคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถยกระดับประสบการณ์การใช้งานได้

2. เพื่อการตลาด:
คุกกี้เพื่อการตลาดมีหน้าที่ในการติดตามผู้เข้าชมขณะที่พวกเขาท่องเว็บด้วยวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้งานแต่ละราย ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาบุคคลที่สาม
เลือกได้ว่าจะ “ใช้งาน”/ “ไม่ใช้งาน”
2 คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการทำงานส่วนหลักของเว็บไซต์ รวมถึงการเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บด้วย หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้น คุกกี้นี้จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานไม่สามารถยกเลิกการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ได้ บังคับให้ใช้งาน
 • โปรดทราบว่าการลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของท่านทั้งหมดหมายถึงการลบคุกกี้ที่จดจำการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย อาทิ การยอมรับให้ใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์หรือคุกกี้ที่ช่วยปิดกั้นคุกกี้อื่น ๆ
 • ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้หลากหลายวิธี รวมถึงวิธีการดังต่อไปนี้

8.1 เปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์

หากท่านประสงค์จะเพิกถอนการยิมยอมให้ใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถสั่งยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน (อาทิ ปิดกั้นคุกกี้บุคคลที่สามทั้งหมด) ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ หากท่านไม่ทราบว่าต้องเปลี่ยนอย่างไร กดลิงก์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์บนเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน:

ผู้ให้บริการเบราว์เซอร์บางราย อาทิ Chrome และ Firefox อนุญาตให้ท่านเปลี่ยนการตั้งค่าเข้าสู่ระบบการท่องเว็บแบบ “ปิดบังตัวตน” ได้โดยเบราเซอร์จะจำกัดปริมาณข้อมูลที่แสดงอยู่บนอุปกรณ์ของท่านรวมถึงลบคุกกี้ที่มีกำหนดอายุออกจากอุปกรณ์ของเท่านโดยอัตโนมัติทันทีที่สิ้นสุดช่วงระยะเวลาใช้งานของท่าน นอกจากนี้แล้ว ท่านอาจติดตั้งแอปพลิเคชั่นบุคคลที่สามบนเบราว์เซอร์เพื่อปิดกั้นหรือจัดการคุกกี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดคุกกี้ที่เว็บไซต์ต้องใช้ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านอาจได้รับผลกระทบ

8.2 ติดตั้งโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์

ท่านสามารถหลีกเลียงการติดตามของ Google Analytics ด้วยการติดตั้งโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ผ่านลิงก์นี้

8.3 ลบคุกกี้ออกทั้งหมด

หากท่านต้องการลบคุกกี้ที่เคยถูกจัดเก็บไว้บนเบราว์เซอร์ ท่านสามารถสั่งให้ลบประวัติการเข้าชมเว็บได้โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกให้ลบหรือล้างคุกกี้ไปด้วย