ปี 2563
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563
4th Quarter and Full Year 2020 Financial Results
Investor Presentation November 2020
3nd Quarter 2020 Financial Results with Script
3rd Quarter 2020 Financial Results
2nd Quarter 2020 Financial Results with Script
2nd Quarter 2020 Financial Results
IVL Business Update Resilience Confirmed
IVL & Circular Economy Annual General Meeting with Script
IVL Business Update
Increased Liquidity and Extended Debt Repayments
1st Quarter 2020 Financial Results
1st Quarter 2020 Financial Results with Script
IVL Business Update
IVL announces PETValue, rPET Joint Venture with Coca-Cola in the Philippines
A New Era of Growth and Value Creation : Capital Markets Day
IVL Concludes US$2 Billion Acquisition of Huntsman's Integrated EO & PO Assets
Opportunity Day FY, 2020
FY2020 Earnings Conference Call
Analyst Meeting Q3/2020
Opportunity Day Q2, 2020
Analyst Meeting Q2/2020
Opportunity Day Q1, 2020
Analyst Meeting Q1/2020
Capital Markets Day 2020