นักลงทุนสัมพันธ์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ด้วยบุคคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีอันเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์
41.75

เปลี่ยนแปลง/ % เปลี่ยนแปลง

-0.75 / -1.76%

02 ธันวาคม 2565

ช่วงราคาระหว่างวัน

41.25 - 42.50

Revenue

Unit: M TB

Core EBITDA

Unit: M TB

Core Net Profit

Unit: M TB

Performance by Portfolio

As of December 2017

Necessities:
PET
PTA
Necessity Fibers
MEG
Ethylene & Propylene -
(to start in 2Q18)
High Value Added:
Films
Automotive
Hygiene
Industrial
Packaging
SpecialtyChemicals
(PEO,IPA, NDC etc.)

Performance by Region

As of December 2017
Unit: Million Baht
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
กรุณาติดต่อ: Mr. Vikash Jalan
+66 2 661 6661 ต่อ 134 ir@indorama.net
กรุณาติดต่อ: Ms. Supika Charudhanes
+66 2 661 6661 ต่อ 266 ir@indorama.net