แผนภูมิหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหน้านี้รวมถึงบริการ IR Website ให้บริการโดยบริษัท ออปติไวส์ จำกัด ซึ่ง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในหน้านี้ การแสดงผลของข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบของการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นและไม่ควรใช้เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน