ลูกค้าคือเหตุผลในการดำรงอยู่

เราประเมินตนเองจากความสำเร็จของลูกค้าของเรา
เรามุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า ด้วยนวัตกรรมที่โดดเด่นและความใส่ใจในคุณภาพที่แตกต่าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง

บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงอยู่ของบริษัท และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เราจึงเคารพในความคิดเห็นและร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทไปสู่การเติบโต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรามองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส

ในสภาวะทางธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรายอมรับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และความเป็นเอกลักษณ์ เราดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา

ในฐานะบริษัทระดับโลก เราเห็นคุณค่าของความรู้ มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลาย ในการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เราดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง เพื่อสร้างดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตของธุรกิจและกำไรอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มุมนักลงทุน

ราคาหลักทรัพย์
32.75

(SET Symbol : IVL)

เปลี่ยนแปลง/ % เปลี่ยนแปลง

0.75 / 2.34%

02 มิถุนายน 2566

ที่ตั้งของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ทั่วโลก

Worldmap
อเมริกาเหนือ
ยุโรป
แอฟริกา
อเมริกาใต้
เอเชีย
ออสเตรเลีย
ข่าวล่าสุด