ส่งรายงานมาได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนได้ที่ Whistleblower Center

คลิ๊กที่นี่

ทางอีเมล :

ethics@indorama.net

คุณสามารอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการแจ้งเบาะแส