กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 15 พฤษภาคม 2567 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมสนับสนุนสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในวาระที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนัก 2024 IWF World Cup ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยผลการตัดสินประเทศไทยได้โควตาไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 4 ที่นั่ง แยกเป็นชาย 2 ที่นั่ง รุ่น 61 กิโลกรัม และ รุ่น 73 กิโลกรัม ส่วนหญิง 2 ที่นั่ง รุ่น 49 กิโลกรัม และ รุ่นมากกว่า 81 กิโลกรัม

ความร่วมมือระหว่างอินโดรามา เวนเจอร์ส และสมาคมฯ ในครั้งนี้นับเป็นการร่วมสนับสนุนวงการกีฬายกน้ำหนักไทยให้ตระหนักด้านความยั่งยืนด้วยการรีไซเคิลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส รณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะขวด PET ให้ถูกต้อง และสนับสนุนจุดทิ้งขวด PET ที่ใช้งานแล้วให้กับคณะผู้จัดงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางด้าน CSR ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการปรับใช้พลังด้านการศึกษาในการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมม

ขวด PET ที่เก็บรวบรวมได้ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ที่ดูแลสถานที่จัดงานในการนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อ นอกจากนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังมอบเสื้อโปโลรักษ์โลก จำนวน 2,000 ตัว ที่ผลิตจากเส้นด้าย Deja™ ที่ทำจากขวด PET รีไซเคิล (rPET) 100% เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน โดยเสื้อโปโล 1 ตัว ผลิตมาจากขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 12 ขวด ซึ่งมีคุณสมบัติในการระบายอากาศ ซับน้ำได้ดี แห้งเร็ว ให้ความสบายในการสวมใส่ การดำเนินงานเหล่านี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและการดูแลสิ่งแวดล้อมของทั้งสององค์กร และส่งเสริมความมุ่งมั่นของอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่มีเป้าหมายให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลให้เข้าถึงผู้คนถึง 1 ล้านคนทั่วโลก

นางสุจิตรา โลเฮีย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรระหว่างอินโดรามา เวนเจอร์ส กับสมาคมยกน้ำหนักฯ ครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันในเรื่องปณิธานด้านความยั่งยืน และจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้าน CSR ให้สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าร่วมทางสังคมด้วยการรณรงค์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านรีไซเคิล (Recycling education) การคัดแยกขยะที่ถูกต้องเพื่อนำไปรีไซเคิล รวมถึงการสนับสนุนวงการกีฬาให้หันมาสนใจเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น โดยภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส สนับสนุนทุนสำหรับการดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬายกน้ำหนักของไทย ซึ่งที่ผ่านมาสามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเวทีระดับโลกมาแล้วหลายครั้ง และเราขอแสดงความยินดีกับนักกีฬายกน้ำหนักไทยทั้ง 4 ท่านที่สามารถก้าวเข้าสู่เวทีโอลิมปิกในปีนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

"เสธ.ยอด" พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย แสดงความขอบคุณจากใจ โดยประกาศว่า "ความร่วมมือของ อินโดรามา เวนเจอร์ส ไม่ใช่แค่การสนับสนุนกีฬายกน้ำหนักเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงสปิริตด้านกีฬาอีกด้วย และการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ของพวกเขาช่วยขับเคลื่อนเราไปสู่ความยั่งยืนอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของสมาคมฯ ของเราอีกด้วย"

แกลอรี่