เราได้เข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิลในปี พ. ศ. 2554 และมีโรงงานแปรรูปขวด PET ที่ใช้แล้วเป็นเกล็ด เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) และเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล

เราให้บริการรีไซเคิลแบบครบวงจรโดยมีโรงงานตั้งอยู่ในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา เราประสบความสำเร็จในการลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจ

โรงงานรีไซเคิลของเรา

ในฐานะผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดในโลก อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้จัดตั้งธุรกิจรีไซเคิลเพื่อตอบสนองความท้าทายในการจัดการทรัพยากรและความต้องการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน หลังจากศึกษาผลกระทบของความเป็นไปได้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิลพลาสติก PET แล้วเราได้เข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิลในปี 2554 ด้วยการซื้อบริษัท Wellman International ในทวีปยุโรป และมีการขยายโรงงานรีไซเคิลในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก

เราสังเกตความต้องการผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น และขยายการดำเนินงานไปยังภูมิภาคต่างๆ ปัจจุบัน โรงงานรีไซเคิลของเราตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และประเทศไทย ในทวีปยุโรป เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตรีไซเคิลขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

กระบวนการรีไซเคิล PET

ขวดพลาสติกใช้แล้วที่ถูกอัดรวมกันเป็นก้อนจะถูกส่งมาที่โรงงานของเรา ขวดที่ได้จะถูกลำเรียงเข้าสู่กระบวนการแปรรูปโดยเครื่องจักร เริ่มจากการคัดแยกฉลาก ใช้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาด ล้างสิ่งเจือปน เช่น เหล็ก ทราย หรือพลาสติกประเภทอื่น ๆ จากนั้นจะถูกบดเป็นเกล็ดซึ่งเกล็ดพลาสติกที่ได้จะต้องได้รับการตรวจสอบมาตรฐานก่อนที่จะถูกหลอมเป็นเม็ดสำหรับการใช้งานเป็นวัตถุดิบสำหรับการนำไปใช้ใหม่ โดยเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบที่ยั่งยื่น สามารถใช้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์
ติดต่อฝ่ายขาย

เรายินดี ให้ข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ท่าน

Ask Us