กรุงเทพฯ ประเทศไทย - 29 มกราคม 2562 - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก เดินหน้าพัฒนาผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาในการดำเนินงานของไอวีแอลในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

บริษัทฯ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ประกอบด้วยการตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยงภายในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นในการบรรเทาความเสี่ยงและป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในทุกปีไอวีแอลได้รับประเมินผลการดำเนินด้านความยั่งยืนจาก EcoVadis และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าชั้นนำสามารถตอบสนองต่อกฎระเบียบด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืนที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีผู้ให้บริการที่มีนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ส่งผลต่อกำไรของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

EcoVadis เป็นหน่วยงานตรวจสอบชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ช่วยให้บริษัทที่ได้รับการประเมินสามารถมองเห็นและควบคุมการรายงานความยั่งยืนทั่วทั้งธุรกิจ ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในบริษัทย่อยของตน และประเมินผลการจัดซื้ออย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และลดความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงและผลกำไรขององค์กร รวมถึงการมุ่งมั่นทุ่มเทต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนจริยธรรมและการจัดซื้ออย่างยั่งยืน การจัดอันดับของ EcoVadis ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในหมู่ลูกค้าและผู้ให้บริการชั้นนำ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มธุรกิจเข้าถึงข้อมูลของพวกเขาและนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

ในปี 2561 ไอวีแอลได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีคะแนนสูงสุดในลำดับต้นใน 3 เปอร์เซ็นต์แรกตามการประเมินโดย EcoVadis ซึ่งไอวีแอลมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นใน 4 ด้านจากการดำเนินงานและการปฏิบัติใช้นโยบายด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

###

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ Necessities และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ทั้งในกลุ่มพอลิเมอร์ เส้นใยและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงมีการบูรณาการไปยังวัตถุดิบหลักอย่างเอทิลีนออกไซต์/ไกลคอล และ PTA ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 16,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 8.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย
อเมริกา: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล
เอเชีย: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์

ติดต่อ
ริชาร์ด โจนส์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 680
richard.j@indorama.net

นวีนสุดา กระบวนรัตน์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 247
naweensuda.k@indorama.net

หมายเหตุ:
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย "ข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์" เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งอ้างอิงจากความเชื่อ สมมติฐาน การคาดการณ์ และการวางแผนในอนาคตของผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของผู้บริหารโดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ ข้อความใดๆ ที่นำหน้าหรือตามด้วยคำว่า "ตั้งเป้า" "เชื่อ" "คาดหวัง" "มุ่ง" "มุ่งหมาย" "จะ" "อาจจะ" "คาดการณ์" "ต้องการจะ" "วางแผน" "น่าจะ" "ควรจะ" "ประมาณการ" "มีโครงการ" "คาดว่า" "ประเมินว่า" หรือข้อความอื่นๆที่แสดงเจตนาในทางเดียวกัน หรืออยู่ในรูปปฏิเสธในลักษณะดังกล่าว ที่มีการระบุชี้หรือเป็นบอกเป็นนัยถึงข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์ สมมติฐาน การวางแผนและการประมาณการเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในอนาคต ไม่จำเป็นว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอนาคตหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ