กรุงเทพฯ – ประเทศไทย – 24 พฤษภาคม – 2562 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารอาวุโส 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดด้านกลยุทธ์องค์กร (Chief Strategy Officer หรือ CSO) และผู้บริหารสูงสุดด้านทรัพยากรบุคคล (Chief Human Resources Officer หรือ CHRO) มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

การแต่งตั้งผู้บริหารอาวุโสนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปองค์กรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไอวีแอลในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก ตลอดจนเป็นการวางรากฐานที่ดีในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งผู้บริหารระดับ C-Suite ทั้งสองยังเป็นสมาชิกในคณะกรรมการผู้บริหารของไอวีแอล โดย

  • ดร. Deepak Parikh ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านกลยุทธ์องค์กร

ดร. Parikh มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์นานกว่า 30 ปี ล่าสุดดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอ บริษัท Clariant Corporation ในอเมริกาเหนือ และเคยดำรงตำแหน่งรองประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Clariant Chemicals (India) Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และยังรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท Clariant ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปีในบริษัท Dow Chemical, Dupont, Invista และประสบการณ์อีก 5 ปีในธุรกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) ดร. Parikh ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Dow Chemical รับผิดชอบตลาดอินเดีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมทั้งดำรงตำแหน่งประธานภูมิภาคเอเชีย บริษัท DuPont และ ดร. Parikh ยังเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกากว่า 45 รายการ รวมทั้งยังเป็นที่รู้จักและยอมรับในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และผู้นำทางความคิด

ดร. Parikh จะมีบทบาทสำคัญในการนำการพัฒนาและดำเนินการปฏิรูปองค์กรเพิ่มเติม รวมทั้งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ไอวีแอลก้าวขึ้นเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ดีเลิศระดับโลก รวมถึงรับผิดชอบในการขับเคลื่อนบริษัทฯ โดยทำงานร่วมกับผู้นำด้านการปฎิบัติการและผู้นำองค์กรทั่วโลก เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ บุคคลากร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจัยเอื้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

  • มร. Roberto Bettini ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านทรัพยากรบุคคล

มร. Roberto Bettini จบปริญญาด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Modena ประเทศอิตาลี เริ่มการทำงานในปี 2529 ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร และเข้าทำงานในบริษัท Tetra Pak ในปี 2536 โดยดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสด้านทรัพยากรบุคคลหลายตำแหน่ง และเคยประจำอยู่ที่ประเทศอิตาลี สหรัฐอเมริกา สวีเดน ไทยและสวิสเซอร์แลนด์ ในปี 2552 เคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท Sidel Group ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

โดย มร. Bettini รับผิดชอบในการนำและขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านบุคลากรในทุกมิติ และดูแลการดำเนินงานดังกล่าวให้มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในช่วงการปฏิรูปองค์กรที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้ไอวีแอลเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงเพื่อเร่งการเติบโตระยะต่อไปในอนาคต

# # #

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 19,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย ออสเตรีย
อเมริกา: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล
เอเชีย: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์

ติดต่อ
ริชาร์ด โจนส์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 680
richard.j@indorama.net

นวีนสุดา กระบวนรัตน์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 247
naweensuda.k@indorama.net

หมายเหตุ:
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์” เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท ซึ่งอ้างอิงจากความเชื่อ สมมติฐาน การคาดการณ์ และการวางแผนในอนาคตของผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของผู้บริหารโดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ ข้อความใดๆ ที่นำหน้าหรือตามด้วยคำว่า “ตั้งเป้า” “เชื่อ” “คาดหวัง” “มุ่ง” “มุ่งหมาย” “จะ” “อาจจะ” “คาดการณ์” “ต้องการจะ” “วางแผน” “น่าจะ” “ควรจะ” “ประมาณการ” “มีโครงการ” “คาดว่า” “ประเมินว่า” หรือข้อความอื่นๆ ที่แสดงเจตนาในทางเดียวกัน หรืออยู่ในรูปปฏิเสธในลักษณะดังกล่าว ที่มีการระบุชี้หรือเป็นบอกเป็นนัยถึงข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์ สมมติฐาน การวางแผนและการประมาณการเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในอนาคต ไม่จำเป็นว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอนาคตหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

# # #