กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 17 กรกฎาคม 2558 – บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ (ระยอง) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2558 เป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน (2548-2558) บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน (2549-2558) บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ (นครปฐม) ได้รับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (2553-2558) และบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม ได้รับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (2554-2558) พิธีมอบรางวัลจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีนายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูน อาคาร 9 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี