กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกายน 2562 : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL บริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก ประกาศความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกที่ 5.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” และอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “AA-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

นายซันเจย์ อาฮูจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กล่าวว่า “ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ฯ ในครั้งนี้จะส่งเสริมสถานะทางการเงินของ IVL ให้แข็งแกร่งขึ้น และช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ การออกหุ้นกู้ฯ นี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อแนวโน้วการเติบโตที่ดีและศักยภาพของ IVL ในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกที่ผลิตวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ เราขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นใน IVL” โดยหุ้นกู้ฯ นี้เสนอขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

IVL มีรายได้ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 35 ในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกจากการรายงานของนิตยสาร Chemical Week ทั้งนี้ ระหว่างปี 2557 – 2562 บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ PET แบบบูรณาการ เส้นใยและเส้นด้าย ออกไซด์แบบบูรณาการและอนุพันธ์, เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ และบรรจุภัณฑ์ โดยมีโรงงานจำนวน 102 แห่ง ใน 31 ประเทศทั่วโลก ทั้งในเอเซีย อเมริกา ยุโรป และแอฟริกา ซึ่งทำให้ไอวีแอลมีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเสริมฐานการผลิตแบบบูรณาการทั่วโลก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกตลาดสำคัญ

นอกจากการเติบโตทางธุรกิจแล้ว ไอวีแอลมุ่งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้างสมดุลการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล่าสุด ไอวีแอลได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของ The New Plastics Economy Global Commitment ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาขององค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลกที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจระบบใหม่ที่พลาสติกจะไม่ได้เป็นของเสียหรือมลภาวะอีกต่อไป IVL ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายในการเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเป็น 750,000 ตันต่อปี และเตรียมลงทุนเพิ่มเติมมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2568

# # #

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 19,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย ออสเตรีย
อเมริกา: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล
เอเชีย: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์

ติดต่อ
ริชาร์ด โจนส์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 680
richard.j@indorama.net

นวีนสุดา กระบวนรัตน์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 247
naweensuda.k@indorama.net

หมายเหตุ:
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์” เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท ซึ่งอ้างอิงจากความเชื่อ สมมติฐาน การคาดการณ์ และการวางแผนในอนาคตของผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของผู้บริหารโดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ ข้อความใดๆ ที่นำหน้าหรือตามด้วยคำว่า “ตั้งเป้า” “เชื่อ” “คาดหวัง” “มุ่ง” “มุ่งหมาย” “จะ” “อาจจะ” “คาดการณ์” “ต้องการจะ” “วางแผน” “น่าจะ” “ควรจะ” “ประมาณการ” “มีโครงการ” “คาดว่า” “ประเมินว่า” หรือข้อความอื่นๆ ที่แสดงเจตนาในทางเดียวกัน หรืออยู่ในรูปปฏิเสธในลักษณะดังกล่าว ที่มีการระบุชี้หรือเป็นบอกเป็นนัยถึงข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์ สมมติฐาน การวางแผนและการประมาณการเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในอนาคต ไม่จำเป็นว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอนาคตหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

# # #