กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 9 กันยายน 2558 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน (ไอวีแอล) ได้จัดกิจกรรม DIY ในบูธของบริษัทที่งาน Thailand Industry Expo 2015 ระหว่างวันที่ 22 – 27 กันยายน 2558 โดยในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ 26 – 27 กันยายน คุณณฤต เลิศอุตสาหกูล หรือคุณเต้าหู้ ที่รู้จักในฐานะกูรูทางด้านงาน DIY ได้ให้เกียรติมาสอนการทำสิ่งประดิษฐ์ จากขวดพลาสติกใช้แล้ว ทั้งนี้ จุดประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว มีขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปนำขวดที่ใช้แล้วมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด