กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 24 กันยายน 2558 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางชั้นนำระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท Indorama Ventures Olefins LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในข้อตกลงเข้าซื้อกิจการโรงงานเอทิลีนแครกเกอร์ ตั้งอยู่ที่เมือง Lake Charles รัฐหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามข้อตกลงดังกล่าว ไอวีแอลจะลงทุนในโครงการเอทิลีนแครกเกอร์นี้ในสัดส่วนร้อยละ 76 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 24 เป็นการลงทุนโดยบริษัท Indorama Corporation โรงงานแครกเกอร์แห่งนี้ มีกำลังการผลิตเอทิลีนราว 370,000 ตันต่อปีและโพรพิลีน 30,000 ตันต่อปี สามารถแปรรูปวัตถุดิบทั้งประเภทอีเทนและโพรเพน อินโดรามา เวนเจอร์สเป็นผู้ผลิตเอทิลีนออกไซต์บริสุทธิ์ (PEO) และโมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) รายหลักในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เอทิลีนเป็นวัตถุดิบ

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าว “เรารู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะเข้ามาเป็นส่วนที่ทำให้กลยุทธ์หลักของเราในการบูรณาการในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความแข็งแกร่งและความได้เปรียบด้านต้นทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น เมื่อช่วงต้นปีไอวีแอลเข้าซื้อกิจการผลิต PTA กำลังการผลิต 600,000 ตันต่อปีในอเมริกาเหนือ ซึ่งปัจจุบันไอวีแอลมีการบูรณาการตลาดภายในประเทศในทั้ง 3 ภูมิภาคหลักที่มีการดำเนินธุรกิจ”

“การเข้าซื้อกิจการนี้ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนจากอีเทนและโพรเพน เราตั้งเป้าเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งจะทำให้เราเป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติที่ได้จากชั้นหิน (shale gas) ในสหรัฐอเมริกาและนำหน้าโรงงานแครกเกอร์อื่นๆที่กำลังสร้างอยู่ การบูรณาการในสายโอเลฟินส์ จะทำให้ไอวีแอลมีความได้เปรียบด้านต้นทุนในระยะยาวในการดำเนินธุรกิจทุกแห่งทั่วทั้งภูมิภาคอเมริกาเหนือ”
นายบ๊อบบี้ จินดัล ผู้ว่าการรัฐหลุยส์เซียนากล่าว “เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคระดับโลกและความโดดเด่นด้านแรงงาน ทำให้รัฐหลุยส์เซียนาเป็นผู้นำในการเริ่มต้นกระแสฟื้นฟูอุตสาหกรรมในสหรัฐ เห็นได้จากตัวเลขโครงการปิโตรเคมี โครงการแปรรูปการผลิตและโครงการด้านพลังงานใหม่ๆที่อยู่ระหว่างดำเนินการในรัฐของเรา นอกจากนี้เรายังเห็นการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งมองเห็นศักยภาพของรัฐที่มีการผสมผสานระหว่างแรงงาน ระบบขนส่งและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความได้เปรียบของรัฐหลุยส์เซียนา เราพัฒนาให้รัฐของเราเป็นที่สนใจและมีความได้เปรียบ อินโดรามา เวนเจอร์สและนักลงทุนรายอื่นมีส่วนช่วยผลักดันให้รัฐของเราสร้างสถิติระดับตัวเลขการจ้างงาน ซึ่งส่งผลดีต่อครอบครัวและความเป็นอยู่ของเราในหลุยส์เซียนา”

โครงการแครกเกอร์เป็นโครงการร่วมลงทุนกับบริษัท Indorama Corporation (IRC) ซึ่งมีประสบการณ์การดำเนินงานโอเลฟินส์แครกเกอร์

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (ตัวย่อใน Bloomberg คือ IVL. TB) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีเครือข่ายและฐานการผลิตครอบคลุมภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ประเภทโพลีเมอร์ เส้นใยและบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ มีการใช้วัตถุดิบที่ผลิตเองภายในบางส่วน ได้แก่ เอทิลีนออกไซด์/ เอทิลีนไกลคอลและ PTA ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย ไอวีแอลมีพนักงานประมาณ 14,000 คนทั่วโลกและมีรายได้รวมอยู่ที่ 7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ ปี 2557

เกี่ยวกับบริษัท Indorama Corporation
บริษัท Indorama Corporation เป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำในเอเชีย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และมีโรงงานผลิตในกว่า 7 ประเทศทั่วโลกครอบคลุมเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา บริษัท Indorama Corporation เป็นผู้ผลิตโอเลฟินส์และโพลีโอเลฟินส์ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้และใหญ่เป็นอันดับสองในแอฟริกา นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรม อาทิ ปุ๋ย วัตถุดิบสำหรับสิ่งทอและถุงมือที่ย่อยสลายได้