กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 23 มีนาคม 2563 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ได้ดำเนินการรีไซเคิลขวด PET ครบ 50,000 ล้านขวด นับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิลในปี 2554 ซึ่งมีน้ำหนักเทียบเท่าช้างจำนวนกว่า 200,000 เชือก ความสำเร็จในการรีไซเคิลครั้งสำคัญนี้ช่วยลดการใช้น้ำมันดิบไปกว่า 3 ล้านบาร์เรล และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 1.65 ล้านตัน และเพื่อสานต่อความสำเร็จ ไอวีแอลตั้งเป้าลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขยายธุรกิจรีไซเคิลทั่วโลก

นายยาโชวาดัน โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล อินโดรามา เวนเจอร์ส กว่าวว่า “วันนี้ ไอวีแอลได้รีไซเคิล PET ขวดที่ 50,000 ล้านเป็นที่เรียบร้อย นับตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจรีไซเคิลในปี 2554 ในฐานะบริษัทไทย เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนสำคัญในการบรรลุความสำเร็จอีกขึ้นของการรีไซเคิลระดับโลก และเราจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะ PET เป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งใช้พลังงานและน้ำในการผลิตน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้วัสดุชนิดอื่น ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ คาดว่าไอวีแอลจะสามารถเพิ่มการรีไซเคิล PET เป็น 50,000 ล้านขวดต่อปี”

“เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ไอวีแอลเตรียมลงทุนมากถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อขยายธุรกิจรีไซเคิลของเรา ซึ่งจะสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคแบรนด์ต่างๆ ที่มีความต้องการใช้ PET รีไซเคิลสำหรับผลิตขวดบรรจุภัณฑ์มากขึ้นอีก”

ความจริงแล้ว ขวด PET ทุกขวดควรถูกนำไปรีไซเคิล เรากำลังผลักดันให้เกิดระบบรีไซเคิลที่เป็นประโยชน์ต่อโลก โรงงานรีไซเคิลทั่วโลกของไอวีแอลมีช่วยเติมเต็มวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์และทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับขวด PET” คุณยาชกล่าว

นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน กล่าวว่า “เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากที่ ไอวีแอลบรรลุเป้าหมายดังกล่าว และเราจะพัฒนาการรีไซเคิลให้เติบโตขึ้นอีกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ไอวีแอลได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับ โคคา-โคล่า เพื่อก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลที่ทันสมัยในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะผลิต PET รีไซเคิลคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเหมาะสำหรับขวดเครื่องดื่มใหม่

“ปัจจุบัน ไอวีแอลสามารถผลิตขวดที่ทำมาจาก PET รีไซเคิล ซึ่งมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย จัดส่งให้กับแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำในยุโรป อเมริกา และประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งถือครั้งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโรงงานแห่งใหม่นี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564” นายริชาร์ดกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม:

  • PET รีไซเคิล (rPET) คุณภาพสูงสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นพลาสติกหรือพอลิเมอร์ที่ได้รับอนุมัติโดย Food and Drug Administration (FDA) ของ Health Canada รวมทั้ง European Food Safety Authority และองค์กรอื่นๆ อีกหลายแห่ง
  • PET เป็นวัสดุที่นิยมนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับโซดาและน้ำดื่มมากที่สุด เมื่อเทียบกับอลูนิเมียมและแก้ว มีคิดเป็นร้อยละ 41 ของทั้งหมด
  • ขวด PET รีไซเคิล สามารถนำมาผลิตขวดเครื่องดื่มใหม่ และผลิตภัณฑ์คงทนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์
  • การรีไซเคิลขวด PET 50 ล้านขวด สามารถลดการฝังกลับได้มากถึง 1.1 ล้านตัน ซึ่งเทียบเท่าน้ำหนักช้างจำนวนประมาณ 203,700 เชือก หรือเทียบกับการวางขวดน้ำขนาด 50 มิลลิลิตรต่อๆ กันยาวเท่ากับระยะทางไปกลับดวงจันทร์ 15 รอบ
  • สามารถลดการใช้น้ำมันดิบได้มากถึง 3 ล้านบาร์เรล หรือเทียบเท่าน้ำมันที่ใช้ในการขับรถไปกลับระหว่าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับ อำเภอเบตง จังหวัดนราธิวาส มากถึง 356 รอบ
  • ในฐานะหนึ่งในองค์กรที่ประกาศเจตนารมย์ร่วมกับมูลนิธิ Ellen MacArthur ใน New Plastics Economy Global Commitment อินโดรามา เวนเจอร์สให้คำมั่นสัญญาว่าจะเพิ่มกำลังการรีไซเคิล PET ให้ได้ 750,000 ตันต่อปี โดยใช้เงินลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายภายในปี 2568


อินโดรามา เวนเจอร์ส รีไซเคิลขวด PET ครบ 50,000 ล้านขวด


นายยาโชวาดัน โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล อินโดรามา เวนเจอร์ส