กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 16 ธันวาคม 2558 – นาย ฮาร์ชา เร็ดดี้ ตัวแทนบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน (ไอวีแอล) ขึ้นรับรางวัลในงาน รายงานความยั่งยืนดีเด่นประจำปี 2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าว มอบให้แก่บริษัทที่มีความเหมาะสม ตามเกณฑ์ของ Ceres – ACCA Sustainability Report Awards โดยงานมอบรางวัลนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนนโยบายความโปร่งใส และการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัท