29 กุมภาพันธ์ 2559 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย และบริษัท Dhunseri Petrochem Ltd. (Dhunseri) ประเทศอินเดีย ลงนามข้อตกลงเข้าร่วมในกิจการร่วมทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน เพื่อร่วมผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PET สำหรับตลาดในประเทศอินเดียและตลาดส่งออก โดยบริษัท Dhunseri เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษัท Micro Polypet Pvt. Ltd. (MicroPet) ซึ่งเป็นของอินโดรามา เวนเจอร์ส ตั้งอยู่ในรัฐหรยาณา (Haryana) ทางตอนเหนือของอินเดีย มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก PET 216,000 ตัน ในขณะที่ไอวีแอลเข้าถือหุ้นร้อยละ 50 ในโรงงาน Haldia ซึ่งเป็นของบริษัท Dhunseri มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก PET 480,000 ตันตั้งอยู่ทางตะวันออกของรัฐเบงกอลตะวันตก ทั้งนี้การลงนามดังกล่าวขึ้นอยู่กับการขออนุมัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในช่วงครึ่งหลังของปี 2559

สัดส่วนการบริโภค PET ต่อคนในประเทศอินเดียอยู่ที่ 0.6 กิโลกรัมต่อปีเปรียบเทียบกับประเทศจีนที่มีการบริโภคในสัดส่วน 2.6 กิโลกรัมต่อปีและประเทศสหรัฐอเมริกาในสัดส่วน 10.9 กิโลกรัมต่อปี การร่วมทุนในครั้งนี้นับเป็นการได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทำให้มีกำลังการผลิตรวมของทั้งสองโรงงาน 700,000 ตันต่อปีในตลาดที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีจำนวนประชากรเกินกว่าพันล้านคน รวมถึงมีข้อตกลงทางการค้าที่น่าสนใจและความได้เปรียบด้านการขนส่งไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค การร่วมทุนในครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET เพียงรายเดียวในอินเดียเหนือและตะวันออก นอกจากนี้โรงงานทั้งสองแห่งยังมีการบูรณาการแบบเสมือนกับผู้ผลิต PTA ภายนอก ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงการจัดซื้อ การที่ไอวีแอลมีการเข้าถึงตลาดทั่วโลกและมีอัตราการใช้กำลังการผลิตในระดับสูง จะช่วยส่งเสริมพื้นที่บริเวณที่ตั้งของโรงงาน Haldia ได้รับประโยชน์ในฐานะเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันออกของอินเดีย ในขณะเดียวกันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท MicroPet ทำให้มีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งทางตอนเหนือของอินเดียที่มีปริมาณความต้องการสูง

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้ก่อตั้งไอวีแอลกล่าว “การร่วมทุนในครั้งนี้จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากการขยายการดำเนินธุรกิจครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างอินเดีย ร่วมกับพันธมิตรที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ประเทศอินเดียมีการเติบโตของประชากรที่มีการศึกษาและชนชั้นกลาง ซึ่งมีความต้องการบริโภคบรรจุภัณฑ์ PET เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันที่เน้นความทันสมัย สะดวกสบายและไลฟ์สไตล์ที่มีสุขอนามัย”

นาย C.K. Dhanuka ประธานบริษัท Dhunseri กล่าว “Dhunseri เชื่อว่าปีที่จะมาถึงจะนำมาซึ่งโอกาสในการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเอื้อให้เกิดประโยชน์ด้านขนาดแก่ทุกฝ่าย บริษัทร่วมทุนในประเทศอินเดียของทั้ง 2บริษัทในครั้งนี้ จะทำให้ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายการดำเนินธุรกิจของไอวีแอลที่มีอยู่ทั่วโลกและความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี”

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (ตัวย่อใน Bloomberg คือ IVL. TB) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีเครือข่ายและฐานการผลิต 59 แห่งใน 20 ประเทศ ครอบคลุมภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ประเภทโพลีเมอร์ เส้นใยและบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ มีการใช้วัตถุดิบที่ผลิตเองภายในบางส่วน ได้แก่ เอทิลีนออกไซด์/ เอทิลีนไกลคอลและ PTA ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย ไอวีแอลมีพนักงานประมาณ 14,000 คนทั่วโลกและมีรายรวมได้อยู่ที่ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ ปี 2558

เกี่ยวกับบริษัท Dhunseri Petrochem
บริษัท Dhunseri Petrochem Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) รายใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียและเป็น 1 ใน 10 ผู้ผลิตระดับโลก บริษัทมีการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดที่ใช้ผลิตขวดเกรดดีที่สุดสำหรับผลิตขวดน้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำมัน เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยบริษัท Dhunseri Petrochem Limited เป็นหน่วยธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัท Dhunseri Petrochem & Tea Limited