กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 9 พฤศจิกายน 2563 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ผลการดำเนินงานโดยรวม:

  • บริษัทฯ รายงานกำไรสุทธิ 380 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และ 1,104 ล้านบาทสำหรับงวดเก้าเดือน ปี 2563 ผลการดำเนินงานในปีนี้ ทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการเติบโตของตลาดในอนาคต ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมเป้าหมายในการเติบโตของ ROCE จากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 15 ตามเป้าภายในปี 2566
  • ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัทฯ รายงานปริมาณการขาย 3.6 ล้านตัน เติบโตขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบปีต่อปี ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 3.2 ล้านตันบนพื้นฐานที่เปรียบเทียบได้ ปริมาณการขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกได้อย่างชัดเจน
  • บริษัทฯ สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 354 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และ 994 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับงวดเก้าเดือน ปี 2563 ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ถึง 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • โครงการ Olympus (โครงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ และการจัดการความเป็นเลิศด้านต้นทุน) ช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนจำนวน 21 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และ 64 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับงวดเก้าเดือน ปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าประหยัดต้นทุนในปี 2563 จำนวน 76 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าการประหยัดต้นทุนได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ในปีนี้ถึงร้อยละ 15 จากการดำเนินโครงการย่อยต่างๆ

ภาพรวม:

  • บริษัทฯ ได้วางรากฐานที่สำคัญในปี 2563 ด้วยโครงการ Olympus ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศของธุรกิจ และเพิ่ม EBITDA ที่ยั่งยืนจำนวน 582 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2566 โดยมีการปรับเป้าหมายจากที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้าที่ 352 ล้านเหรียญสหรัฐในงาน Capital Markets Day เมื่อต้นปี 2563 หลังการดำเนินงานอย่างจริงจัง และแรงสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างทีมเพื่อริเริ่มการดำเนินโครงการในทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจทั่วโลก
  • บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามแผน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ESG และคำมั่นด้านการรีไซเคิลในการเพิ่มการรีไซเคิลเป็น 750,000 ตันต่อปีและลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการรีไซเคิลทั่วโลกภายในปี 2568
  • บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านผู้นำ และยังมีการสรรหาผู้นำด้าน Digital and Lean Six Sigma มาสนับสนุนการปฏิรูปด้านเทคโนโลยีขององค์กรอีกด้วย
  • บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ S4 Hana (ระบบ ERP หรือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ) สำหรับการดำเนินงานทั่วโลก และจัดตั้งสำนักงาน Global Business Services (GBS) ซึ่งเป็นจุดเด่นในการดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ
  • บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างผู้นำที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานภายใต้การดูแลของนายดีลิป กุมาร์ อกาวาล CEO ที่รับผิดชอบทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการภายใต้ Chief Strategy Officer ในขณะเดียวกัน Chief Financial Officer และ Chief Human Resources Officer จะเป็นผู้วางโครงสร้างการกำกับดูแล เพื่อประสิทธิภาพในระดับองค์กร

# # #

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกา โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 24,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 11.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย ออสเตรีย
อเมริกา: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล
เอเชีย: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ ออสเตรเลีย

ติดต่อ
ริชาร์ด โจนส์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 680
richard.j@indorama.net

นวีนสุดา กระบวนรัตน์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 247
naweensuda.k@indorama.net