กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 16 ธันวาคม 2563 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล โดยบริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งผลิตเส้นด้ายขนสัตว์คุณภาพสูง ได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ในการดำเนินธุรกรรมตราสารเครดิต (Letter-of-Credit: LC) กับ Techwool Trading Pty Ltd (Techwool) ผ่านเครือข่ายดิจิทัล Contour เป็นครั้งแรก โดยไอวีแอลและ Techwool เป็นคู่ค้าสำคัญในอุตสาหกรรมขนสัตว์และเส้นด้าย

นับเป็นครั้งแรกสำหรับไอวีแอลและ Techwool ที่ดำเนินธุรกรรม LC บนเครือข่ายดิจิทัล Contour โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่นำมาใช้นี้ เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งขนสัตว์ที่ทำความสะอาดแล้วจาก Techwool ในประเทศออสเตรเลีย มายังไอวีแอลในประเทศไทย ซึ่งทำให้ไอวีแอลในฐานะผู้ซื้อ และ Techwool ในฐานะผู้ขาย สามารถทำการค้าที่ครบวงจรได้ด้วย Contour แอปพลิเคชันเดียวที่ใช้ร่วมกัน ทดแทนการใช้หลายระบบอย่างที่ผ่านมา โดยมีธนาคารเอชเอสบีซีเป็น ตัวแทนของทั้งสองฝ่าย ตั้งแต่การยื่นขอและออกตราสารเครดิต การยื่นเอกสารส่งออก ตลอดจนการนำส่งเอกสารให้แก่ผู้นำเข้า

Letter of Credit หรือ ตราสารเครดิต คือการค้ำประกันการชำระเงินซึ่งสถานบันการเงินออกให้กับผู้ขาย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนดไว้อย่างชัดเจนในรายละเอียดของตราสารดังกล่าว

ธุรกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นแนวทางสำหรับการค้าแบบดิจิตัล และสามารถนำมาใช้ได้ในการดำเนินงานและการพาณิชย์ โดยธุรกิจการค้าที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบเอกสารต่างๆ แทบจะในทันทีทันใด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน ความเสี่ยง และระยะเวลาการดำเนินงาน จากการศึกษาของ Bain & Company คาดการณ์ว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนจะทำให้การค้าระดับโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2569 จากปัจจุบันที่มีปริมาณ 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ การแลกเปลี่ยนแบบเดิมที่พึ่งพากระดาษในการทำเอกสารสำหรับตราสารเครดิต มักใช้เวลาประมาณ 7 – 10 วัน แต่การดำเนินการผ่าน Contour สามารถแล้วเสร็จได้ภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น

นายกฤษฎา แพทย์เจริญ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่สามารถสนับสนุนความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการเปลี่ยนกระบวนการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้า ไปสู่รูปแบบดิจิทัล ธนาคารเอชเอสบีซี เชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างบล็อกเชน โดยเฉพาะ Contour จะตอบสนองการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี ยิ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีข้อจำกัดหลายอย่าง จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การนำระบบดิจิตัลมาใช้จึงเป็นหนทางที่เหมาะสมสำหรับอนาคต ธนาคารเอชเสบีซียินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถสนับสนุนไอวีแอลในการนำเทคโลยีนี้มาใช้ได้สำเร็จ”

นายราเจซ บังกา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจขนสัตว์ อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ธุรกรรมการค้าผ่านทาง Contour ช่วยชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการปฏิวัติทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้าได้อย่างไร และช่วยลดระยะเวลาการดำเนินงานและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ไอวีแอลร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซี จะสานต่อการนำเทคโนโลนีนี้มาใช้ สอดคล้องกับโครงการของเราที่มุ่งเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตัล”

จากการรายงานของสหประชาชาติ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการค้าจากกระดาษสู่ดิจิตัลในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก จะสามารถลดระยะเวลาในการส่งออกได้ถึงร้อยละ 44 และลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ 31 อีกทั้งช่วยกระตุ้นการส่งออกได้ถึง 257 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

# # #

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกา โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 24,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 11.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย ออสเตรีย
อเมริกา: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล
เอเชีย: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ ออสเตรเลีย

ติดต่อ
ริชาร์ด โจนส์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 680
richard.j@indorama.net

นวีนสุดา กระบวนรัตน์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 247
naweensuda.k@indorama.net