กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 23 ธันวาคม 2563 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัล Sustainable Business Awards (SBA) 2019 Thailand หรือรางวัลธุรกิจยั่งยืน ประเทศไทย ประจำปี 2562 จำนวน 7 รางวัล จาก Global Initiatives องค์กรระดับโลกที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

โดยรางวัลที่ไอวีแอลได้รับดังกล่าว ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รางวัลชนะเลิศด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และรางวัลชนะเลิศด้านเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้รับการยกย่องพิเศษ (Special Recognition Awards) อีก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านกลยุทธ์และความยั่งยืน (Strategy and Sustainability Management) ด้านการจัดการแรงงาน (Workforce) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Management) และด้านประสิทธิภาพการใช้ของเสียและวัสดุ (Waste and Material Productivity)

นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า "ผมรู้สึกภาคภูมิใจต่อทีมงานทุกคน และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล 'Sustainable Business Awards' จาก Global Initiatives ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของไอวีแอลที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราดำเนินงานโดยมีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน ผ่านโครงสร้างและกระบวนการที่ถูกปรับใช้โดยคนของเราในทุกระดับ กลยุทธ์ของไอวีแอลขับเคลื่อนด้วยสามเสาหลักสำคัญ ได้แก่ ผู้คน (People) โลก(Planet) และความเจริญก้าวหน้า (Prosperity) ความยั่งยืนในระยะยาวของไอวีแอลมุ่งเน้นที่การรีไซเคิล ซึ่งส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยของเสีย เพิ่มใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม ซึ่งทำให้เราสามารถบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม และผลักดันเศรษฐกิจที่ยั่งยืน"

ทั้งนี้ รางวัล Sustainable Business Awards Thailand เป็นเวทีระดับภูมิภาคที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืน จัดขึ้นโดย Global Initiatives เครือข่ายด้านความยั่งยืนระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่ยั่งยืน และได้ปลูกฝังความยั่งยืนอย่างแท้จริงลงในกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาว โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในปีนี้จัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายใต้ความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำในการประเมินผล และพิจารณาผลการตัดสิน ได้แก่ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน PwC Thailand สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ Control Union Thailand โดยมีองค์กรเข้าร่วมจาก 20 ประเทศทั่วโลก

###

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกา โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 24,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 11.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย ออสเตรีย
อเมริกา: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล
เอเชีย: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ ออสเตรเลีย

ติดต่อ

ริชาร์ด โจนส์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 680
richard.j@indorama.net

นวีนสุดา กระบวนรัตน์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 247
naweensuda.k@indorama.net