กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 17 กุมภาพันธ์ 2564 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก มอบชุด PPE ที่ผลิตจากเส้นด้าย PET รีไซเคิลของบริษัทฯ จำนวน 1,500 ชุด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะส่งต่อให้กับโรงพยาบาล 8 แห่งในจังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย มิชลิน ประเทศไทย ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา และบริษัท พี-ฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ช่วยรวบรวมขวด PET ที่ใช้งานแล้วได้รวมกว่า 600 กิโลกรัม หรือเทียบเท่าขวดน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวนกว่า 35,000 ขวด เพื่อนำไปรีไซเคิลและผลิตเส้นด้ายคุณภาพสูงที่โรงงานของไอวีแอลในจังหวัดนครปฐม

นพ. วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า “จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุข รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม ยังคงมีความต้องการใช้ชุด PPE อยู่มาก เนื่องจากทางสาธารณสุขจังหวัดได้มีมาตรการลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การที่อินโดรามา เวนเจอร์ส มีความห่วงใยชุมชนในพื้นที่ และได้มอบชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการเพทย์ ถือเป็นความร่วมมือที่ดีอย่างยิ่งระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน โดยโรงพยาบาล 8 แห่งในจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับมอบชุด PPE ได้แก่ โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลนครชัยศรี โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น โรงพยาบาลห้วยพลู โรงพยาบาลกำแพงแสน โรงพยาบาลบางเลน โรงพยาบาลดอนตูม และโรงพยาบาลพุทธมนฑล”

นายอนิเวช ติวารี หัวหน้าโรงงานอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ นครปฐม ซึ่งดำเนินธุรกิจรีไซเคิลขวด PET เป็นเส้นด้ายคุณภาพสูง กล่าวว่า “ไอวีแอลมีความยินดีที่ได้สนับสนุนการต่อสู้กับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานรีไซเคิลของอินโดรามา เวนเจอร์ส การดูแลชุมชนในพื้นที่จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกๆ ของเรา นอกจากนี้ ไอวีแอลยังรู้สึกขอบคุณและชื่นชมองค์กรพันธมิตรทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือกับเราอย่างต่อเนื่อง เพราะสะท้อนให้เห็นว่า นับวันจะมีผู้สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลขวด PET มากขึ้น โดยเราสามารถใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจรีไซเคิล PET ของไอวีแอลในการพัฒนาเส้นด้ายสำหรับผลิตชุด PPE ที่รีไซเคิลจากขวด PET 100% รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย การมอบชุด PPE ในครั้งนี้ก็ต่อยอดมาจากการดำเนินงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรตั้งแต่ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นประโยชน์ของ PET ในการเป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มสุขอนามัยได้เป็นอย่างดี และสามารถเวียนนำกลับมาสร้างคุณค่าเพิ่มได้อีก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม และเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย”

ทั้งนี้ ชุด PPE รีไซเคิลดังกล่าวเป็นประเภท Coverall Level 2 แบบเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ ซึ่งนำเส้นด้ายของไอวีแอลที่รีไซเคิลจากขวด PET ไปทอเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% เคลือบสารสะท้อนน้ำ ช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน (Hydrostatic Pressure) สามารถกรองอนุภาคขนาดเดียวกันกับโคโรน่าไวรัสได้ เหมาะสำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีระดับความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางได้เป็นอย่างดี รวมถึงผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สามารถนำไปซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่มากถึง 20 ครั้ง โดยชุด PPE 1 ชุดผลิตจากเส้นใยที่นำขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร ประมาณ 18 ขวดไปรีไซเคิล