กรุงเทพฯ ประเทศไทย - 27 กันยายน 2566 - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับพันธมิตรร่วมทุนใน Corpus Christi Polymers (CCP) ตัดสินใจหยุดการก่อสร้างชั่วคราวที่โรงงานผลิต PTA และ PET แบบครบวงจร ซึ่งสร้างแล้วเสร็จบางส่วน ณ เมืองคอร์ปัส คริสตี รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอันเกี่ยวเนื่องกับต้นทุนเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และการขาดแคลนแรงงาน โดยพันธมิตรจะร่วมกันประเมินแนวทางที่เหมาะสมในการจัดลำดับความสำคัญ หรือแบ่งระยะการก่อสร้างโรงงานให้เสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เพื่อให้ลูกค้าได้รับโซลูชั่นสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผลสูงและสามารถแข่งขันได้

อินโดรามา เวนเจอร์ส และพันธมิตรร่วมทุนในบริษัทดังกล่าว จะเดินหน้าประเมินทางเลือกต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินของ CCP ให้พร้อมสำหรับการกลับมาดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง ในระหว่างนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส จะยังคงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เติบโตขึ้นอย่างมากจากศักยภาพของเครือข่ายที่กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ CCP ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง Indorama Ventures Corpus Christi Holdings LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอินโดรามา เวนเจอร์ส APG Polytech USA Holdings, Inc ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Far Eastern New Century และ Alpek Polyester USA LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Alpek S.A.B. de C.V. หลังจากเข้าซื้อโรงงานผลิต PTA และ PET ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างของ M&G Resins ในเมืองคอร์ปัส คริสตี