ที่ IVL005/08/2010
11 สิงหาคม 2553

เรื่อง การตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกแบบ Solid State Polymerization (SSP) ที่ประเทศไนจีเรีย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("IVL") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทย่อย คือ
บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) (IRP) ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่โดยถือหุ้นทั้งหมด เพื่อตั้ง
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกแบบ Solid State Polymerization (SSP) ด้วยกำลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี
ที่ Port Harcourt ประเทศไนจีเรีย

การลงทุนในโรงงาน PET แห่งนี้ นับเป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่ม IVL ในทวีปแอฟริกา
เพื่อเป็นการรองรับความต้องการ PET จำนวน 450,000 ตันต่อปี ซึ่งขณะนี้ มีผู้ผลิต PET ในทวีปแอฟริกา
เพียงรายเดียวเท่านั้น

บริษัทฯ คาดว่า โรงงานแห่งนี้จะสามารถเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ ในช่วงไตรมาส
ที่ 3/2554

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท