บริษัท Indorama Ventures Poland โรงงานของไอวีแอลในประเทศโปแลนด์ สนับสนุนองค์กรด้านการดูแลสุขภาพชุมชนในเมืองบิดกอสซ์ เมืองกรุดอดซ์ และเมืองทัวรูน เพื่อสนับสนุนการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้กับโควิด-19 โดยมอบเงินบริจาคจำนวน 2,240 เหรียญสหรัฐ ให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล Wojewodzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny โรงพยาบาล Regionalny Szpital Specjalistyczny และ โรงพยาบาล Wojewodzki Szpital Zespolony เพื่อนำไปซื้อเวชภัณฑ์จำเป็นในการป้องกันและรักษาโควิด-19 รวมถึงเครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และอื่นๆ ในการต่อสู้กับโควิด-19 ทั้งนี้ การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนช่วยเหลือของไอวีแอล

แกลอรี่