ไอวีแอล สำนักงานใหญ่ สานต่อโครงการ“ The IVL Way - Compassion to Society” เพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กผู้ด้อยโอกาสทั่วกรุงเทพฯ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 นำโดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยม 2 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และ มูลนิธิบ้านพระพร เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จำนวน 130 มื้อ ให้แก่เด็กๆที่ ยังไม่สามารถกลับไปเรียนตามปกตินื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19