บริษัท Indorama Ventures Portugal PTA โรงงานของไอวีแอลในประเทศโปรตุเกส ซึ่งประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ส่งผลให้มีการใช้มาตรการต่างๆ ที่โรงงานของไอวีแอล เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมและสื่อสารผ่านทางไกล การจำกัดการเข้า-ออกพื้นที่ รวมถึงการควบคุมด้านสุขอนามัย และสร้างความตระหนักรู้สำหรับการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนโดยรอบ ไอวีแอลได้มอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 320 ลิตร ให้แก่ โรงพยาบาล Santa Casa da Misericordia of Sines เพื่อแจกจ่ายต่อให้กับประชาชนทั่วไป และมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่น Santiago do Cacem เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยแพทย์อื่นๆ ในภูมิภาค