บริษัท Indorama Ventures Poland ขยายการช่วยเหลือแก่สังคมผ่านกองทุนการกุศลไอวีแอล โดยให้การสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยมอบเงินให้แก่สถานพยาบาล 3 แห่ง แห่งละจำนวน 2,000 ยูโร ได้แก่ สถานพยาบาล Dom Pomocy Społecznej Na Skarpie สถานพยาบาล Dom Pomocy Społecznej we Włocławku และสถานพยาบาล Dom Pomocy Społecznej we Włocławku รวมเป็นเงิน 6,000 ยูโร เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อสำหรับบุคคลากรและผู้สูงอายุสถานที่พักคนชราเหล่านี้