กลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือไอวีแอล ในประเทศเม็กซิโก ได้แก่ บริษัท Indorama Ventures Polymers México และ บริษัท Performance Fibers Operations ร่วมกับชุมชนในการต่อสู้กับโควิด-19 โดยมอบเงินให้แก่ 3 องค์กรเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์มอบให้กับบ้านพักคนชรา Centro de Protección de Ancianos และสถานพยาบาล Enfermeras Prácticas Gratuitas I.A.P. ซึ่งเป็นสถาบันพยาบาลที่ให้บริการฟรีแก่ประชาชน

แกลอรี่