กลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ในจังหวัดระยอง นำโดยคุณณัฐณิชา กุลจรัสธรรม รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ คุณสมเดช ไชยสุรินทร์ รองประธานฝ่ายกิจการโรงงาน บมจ.อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ คุณยอดชัย โสภิตวุฒิวงศ์ ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บจก.อินโดรามา ปิโตรเคม ร่วมด้วยผู้แทนจากบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคโควิด19

ชุด PPE ที่ส่งมอบนี้เป็นประเภท Coverall Level 2 ซึ่งไอวีแอล เป็นผู้ผลิตเส้นด้ายที่รีไซเคิลจากขวด PET 100% ภายในประเทศไทย และนำไปทอโดยไทยแทฟฟิต้า โดย 1 ชุด คิดเป็นขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร ที่นำไปรีไซเคิลประมาณ 18 ขวด ทั้งนี้ การมอบชุด PPE ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรพันธมิตร ได้แก่ อินโดรามา เวนเจอร์ส, เครือข่ายลดพลาสติกไทยแลนด์ (Less Plastic Thailand), บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด, บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด, บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) และกลุ่มโกวิท20 เพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด19 โดยมีคุณเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลชุมชน และ คุณพวงฤทัย เชื้อทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ

แกลอรี่