ด้วยความห่วงใยและรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัท Indorama Ventures Olefins ซึงตั้งอยู่เมือง West Lake ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ บริษัท Turner Industries ลงพื้นที่ชุมชนฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะ 5 แห่ง รอบเมือง Sulphur เมือง Carlyss และเมือง Maplewood เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เมื่อสวนสาธารณะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง