บริษัท Indorama Ventures Ecomex, S. de RL de CV พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมบริจาคของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน 100 กล่อง รวมถึง face shield น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือ ถุงมือ และแว่นตานิรภัย ให้แก่ประชาชนในเมือง Zapopan รัฐ Jalisco ประเทศเม็กซิโก ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 กว่า 100 ครัวเรือน