บริษัท Performance Fibers HongKong Limited ซึ่งเป็นบริษัทในไอวีแอล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการมอบเงินบริจาคจำนวน 11,600 เหรียญสหรัฐ ผ่านโครงการ “Share Love & Fight the Epidemic” ให้แก่กลุ่มโรงพยาบาล Tung Wah Group of Hospitals (TWGHs) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปใช้เป็นเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กว่า 300 ครอบครัวที่มีฐานะยากจน รายได้น้อย และว่างงาน