เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการปรับตัวในสังคมให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับด้านสุขภาพแห่งชาติเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโควิด -19 บริษัท Sinterama (Sandigliano) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไอวีแอล มอบเงินบริจาคจำนวน 17,366 เหรีญสหรัฐ ให้กับสมาคม "Banco Alimentare del Piemonte - Onlus" เมืองบีเยลลา ประเทศอิตาลี โดยนำไปสมทบทุนด้านอาหารและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในชุมชนผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้

แกลอรี่